آمریکا برای دور جدید باج گیری از عربستان, امارات و قطر آماده می شود

محمد حیدر

رای الیوم (انگلستان)

­ در چشم انداز، موج جدید باج خواهی از عربستان و برخی دیگر از کشورهای عربی مثل امارات و قطر نمایان می شود. ترامپ از تلاشهای پی در پی به منظور باج گیری بین المللی دست بر نخواهد داشت. باج گیری بین المللی براساس اصولی است که آمریکا اختراع کرده است تا این توهم را برای جهان القا کند که سرور, رهبر و الهام بخش آن است به همین دلیل منافع آمریکا فراتر از منافع جهان است و هر کس به این منافع تعدی کند چه در خاک آمریکا چه در هر منطقه از جهان, تعدی به منافع خود تلقی می کند؛ این دقیقا همانند کاری است که سگ انجام می دهد. سگ در چند جا بول می کند تا منطقه نفوذش را تعیین کند و به مردم بگوید این مرزهای من است. آمریکا نیز با عربها و غیر عربها در جهان همین کار را می کند روی همه آنها در هر کجا و هر زمان که بخواهد ادرار و آنها را غارت می کند با این بهانه که از آنها حفاظت می کند.
این منطق کشورهای قلدر و منطق سکوت ترسوهایی است که برای حفظ تاج و تخت خود جزیه پرداخت می کنند. این باج خواهی آمریکا از زمانی آغاز شد که قانون نخست کاتسا موفقیت آمیز بود و اکنون قانون دوم کاتسا را وضع می کند و نام آن را قانون بازخواست گذاشتند. بازخواست چه کسی؟ باز خواست هر کسی که گدایی آمریکا را می کند و پادشاهان و سران عرب و همه مسلمانان فراموش کردند که پروردگاری وجود دارد که از کشورها حفاظت کند و ترامپ و روسای جمهور قبل و بعد از وی نیستند که از کشورها محافظت می کنند.
بله آمریکا برای قانون کاتسا از نوع دیگر آماده می شود که براساس آن سریال دزدی و باج خواهی را تکمیل کند.
کنگره آمریکا دوشنبه گذشته یعنی پانزدهم همین ماه پیشنویس قانونی را در دو بند به تصویب رساند که مربوط به عربستان است. در بند نخست خواستار اعمال مجازات علیه مسئولان و افرادی است که در قتل جمال خاشقجی در کنسولگری سعودی در ترکیه نقش داشتند. بخش دوم درباره نقض حقوق بشر در عربستان است. جالب این است که این قانون رای اکثریت قاطع کنگره را کسب کرد و چهارصد و پنج نفر به آن رای مثبت دادند و فقط هفت نفر مخالفت کردند.
یکی از معانی کلی این قانون اجماع قانونگذاران آمریکایی بر مجازات خود عربستان و نه افراد دخیل در جنایت است.
قانون بازخواست جدید که کنگره به آن رای مثبت داد از نظر شکل و محتوا نمونه جدیدی از باج گیری قانونی است که قانونگذار آمریکایی علیه عربستان اعمال خواهد کرد و از این موضوع به عنوان سکویی استفاده می کند تا بسیاری از پولها و سرمایه های خاندان حاکم, شاهزاده ها و تجار و سرمایه گذاران این کشور را در سراسر جهان به دست آورد.
اینگونه آمریکا قوانین راهزنی جدید را وضع می کند تا از طریق آن ثروتهای جهان را با اعمال این مجازاتها غارت کند.

(Visited 89 times, 1 visits today)

پاسخی بگذارید