گروه: اخبار
تاریخ: ۱۱:۰۳ :: ۱۳۹۸/۰۴/۳۰
مذاکره رییس جمهور فرانسه با روسای جمهور ایران و آمریکا در آینده نزدیک

ان اچ کی (ژاپن)


از سرگیری گفتگو مدنظر است
مکرون ، رییس جمهور فرانسه ، پیرامون توافق هسته ای ایران که در خطر نابودی قرار دارد ، با دونالد ترامپ ، رییس جمهور آمریکا که به شکل یک جانبه از توافق هسته ای ایران خارج شده است و همچنین [ آقای‌] روحانی ، رییس جمهور ایران ، در آینده نزدیک مذاکره خواهد کرد. بدین ترتیب می توانیم بگوییم رییس جمهور فرانسه در نظر دارد برای حفظ توافق هسته ای ،‌ گفتگوها را از طریق کشورهای ذینفع از سر گیرد.
پیرامون توافق هسته ای ایران شایان ذکر است منافع اقتصادی که در توافقنامه برای ایران در نظر گرفته شد ، بر اثر تحریم های آمریکا حاصل نشده است و به همین جهت ایران تصمیم گرفت که میزان غنای اورانیوم را ارتقاء دهد.
مکرون ، رییس جمهور فرانسه که در توافق هسته ای ایران شرکت دارد ، در مصاحبه مطبوعاتی روز پانزدهم ماه جاری اظهار داشت:« آنچه که هم اکنون مهم است حمایت از توافق هسته ای و ایجاد محیطی که بتوان با ایران گفتگوی موثر انجام داد. » افزون بر این ، رییس جمهور فرانسه با اشاره به اینکه:« تلاش خوم را به عنوان مذاکره کننده و میانجی همچنان ادامه خواهم داد. »‌ اعلام کرد در آینده نزدیک با دونالد ترامپ ، رییس جمهور آمریکا [‌ آقای ] روحانی ، رییس جمهور ایران و پوتین ، رییس جمهور روسیه که در توافق هسته ای ایران شرکت دارد ، به شکل جداگانه مذاکره خواهد کرد

مترجم کیومرث واحدی

(Visited 112 times, 1 visits today)

پاسخی بگذارید