تاریخ: ۱۱:۱۴ :: ۱۳۹۸/۰۴/۰۵
جادۀ ابریشم هسته ای: راهبرد پکن برای راکتورها

فدریکو جولیانی

ایل جورناله (ایتالیا)

دیدار میان مقامات سیاسی و مشتریان انرژی خبر از مقاصد احتمالی چین در جهت استفاده از راه جدید ابریشم برای ساخت ٣٠ نیروگاه هسته ای در خارج از مرزهایش می دهد. بر اساس اخبار درز یافته، پکن حتی ٤١ کشور عضو طرح یک کمربند، یک جاده را که می توانند میزبان نیروگاه های چینی باشند، مورد شناسایی قرار داده است.
آمریکا که همواره نسبت به طرح اقتصادی زیربنایی چین به دیدۀ شک و تردید می نگرد اکنون دلیلی  می یابد که به طور بالقوه جاه طلبی های چین را نقش بر آب کند.
همه چیز از اظهارات وانگ شاولین، یکی از نمایندگان برجستۀ کنفرانس مشورت سیاسی خلق چین یعنی سازمانی که درخواست های تمامی احزاب چینی تحت رهبری حزب کمونیست این کشور را در بر می گیرد، آغاز شد که ناخواسته دست به یک افشاگری زد که به طور بالقوه جنجالی است.
چین ممکن است از روابطی که با اعضای مختلف طرح یک کمربند، یک جاده برقرار نموده به منظور متقاعد ساختن کشورهای خارجی به میزبانی نیروگاه های هسته ای چین بهره جوید.
وانگ هم اکنون فهرستی از ٤١ کشور عضو جادۀ جدید ابریشم را که انرژی هسته ای در اختیار دارند یا در آستانۀ تصویب بکارگیری آن هستند، تنظیم نمود.  بدین ترتیب چین ممکن است تا پنج میلیون شغل ایجاد کند. در ضمن چنانچه قرار باشد پکن اقدام به امضای قراردادهای هسته ای مرتبط با راه جدید ابریشم نماید ممکن است ظرف ده سال آینده تا ١٥٠ میلیارد دلار کسب نماید.
تا به امروز تعداد ٦٠ کشور به طرح یک کمربند، یک جاده پیوستند گرچه چین قصد دارد از نظر مالی در جهت ساخت زیرساخت های جدید در ٨٠ کشور دیگر سرمایه گذاری کند.
سایت های مناسبی که چین ممکن است تأسیسات خود را در آنها احداث کرده یا انرژی هسته ای به آنجا صادر کند، کدامند؟ برخی  مصر، کنیا و عربستان سعودی  و نیز پاکستان و تایلند را ذکر می کنند. هدف چین تکیه بر نیروی هسته ای از لحاظ نظامی نیست بلکه یافتن راهی برای صدور تولید مازاد تکنولوژیکی و صنعتی اش است.
راهبرد چین باعث وحشت واشنگتن می گردد. خروج از مرزهای چین با استفاده از انرژی هسته ای به یک راهبرد کشوری تبدیل شده است. صادرات انرژی هسته ای چین، به این کشور کمک خواهد کرد که از یک سو تجارت خود را بهبود بخشد و از سوی دیگر توان تولیدی کشور را آزاد نماید.
اما به عقیدۀ واشنگتن چین سعی دارد تولید انرژی هسته ای را با اهداف نظامی افزایش دهد.  از طرف دیگر بازوی آهنین میان کاخ سفید و پکن اکنون دیگر به همۀ بخش ها از تجارت گرفته تا فناوری، علوم و ساخت تسری یافته است.

مترجم: مریم شرکا

اداره کل رسانه های خارجی

(Visited 76 times, 1 visits today)

پاسخی بگذارید