تاریخ: ۸:۰۰ :: ۱۳۹۸/۰۳/۲۲
اعدام به جرم شرکت در یک تظاهرات آن هم در سن ده سالگی

ریکاردو ردائلی

آونیره (ایتالیا)


مرتجی قریریص، نوجوانی که به اتهام شرکت در تظاهرات دوچرخه ها در زمان به اصطلاح بهارهای عربی و درخواست آزادی به ویژه برای اقلیت شیعه دستگیر و روانۀ زندان شده بود، در انتظار اعدام است. باری، این است عدالت مورد نظر محمد بن سلمان، شاهزاده موروثی این کشور.
این خشونت و بی رحمی زمانی نمود بیشتری می یابد که پی ببریم که نوع جرائمی که وی در نوجوانی مرتکب شده، به گونه ای نبوده که بتوان او را مسئول اعمال خود دانست. این خشونتی سرکوبگرانه به شمار می آید که باعث شگفتی کسانی نمی شود که پا را از ظواهر امر فراتر می نهند. ظواهری که محمد بن سلمان می کوشد با کمک آنها غرب را متقاعد کند که کشورش راه مدرن سازی را در پیش گرفته است.
در این کشور، تحت لوای مبارزه با تروریسم، تعداد بسیاری از مخالفان دستگیر، محاکمه و اعدام می شوند. اصلاح طلبانی که خواستار گشایش های واقعی هستند و مظنون به هواداری از اخوان المسملین، مهم ترین جنبش سیاسی اسلام گرا هستند که کابوس بسیاری از پادشاهان کشورهای حاشیۀ خلیج [فارس] هستند. همچنین کسانی که به اقلیت شیعه تعلق دارند. اقلیتی که سال هاست در وضعیت بدی به سر می برند و با شدت گرفتن نبرد ژئوپلیتیک با ایران وضعیت آنها وخیم تر نیز شده است.
محمدبن سلمان که از حمایت ترامپ برخوردار است سال هاست که نیروهای سعودی را وارد جنگی بر علیه چریک های شیعۀ حوثی در یمن ساخته است. جنگی که با بی تفاوتی جهانی روبروست. وی به طور قطع در ماجرای قتل جمال خاشقجی نیز دست داشته است.
متأسفانه به طور روزمره شاهد شکنجه، تازیانه، سوءاستفاده های جنسی و اعدام های عمومی در این کشور هستیم. دست بر قضا در رابطه با این فرایند با اَبَر دشمنش یعنی جمهوری اسلامی ایران وجه مشترک نیز دارد. کشوری که شکنجه و اعدام ناراضیان و مخالفان در آن رواج دارد.
لیکن اعدام یک جوان ١٨ ساله به اتهام ارتکاب جرائمی در کودکی که در ضمن معلوم هم نیست واقعاً مرتکب آنها شده باشد، به راستی غیرقابل تسامح است. آن هم در حالی که محمد بن سلمان پول های فراوانی صرف بهبود بخشیدن به وجهۀ خود و قلمروی پادشاهی اش می نماید.

مترجم: مریم شرکا

اداره کل رسانه های خارجی

(Visited 23 times, 1 visits today)

پاسخی بگذارید