تاریخ: ۲۰:۵۶ :: ۱۳۹۸/۰۳/۲۱
الجزایر در بن بست

لوموند (فرانسه)


این دومین بار در طول سه ماه گذشته است که انتخابات ریاست جمهوری الجزایر به تعویق می افتد. ژنرال قاید صالح باید صداقت حکومت را در رعایت روند انتقال قدرت به طور دمکراتیک برای افکار عمومی تضمین کند.
از حدود چهار ماه پیش تا کنون الجزایر دربلاتکلیفی به سرمی برد. جنبش اعتراضی گسترده مردمی، از روز شنبه شانزدهم فوریه با نخستین تظاهرات خودجوش علیه پنجمین دور ریاست جمهوری عبدالعزیز بوتفلیقه آغاز شد و هر جمعه به طور مسالمت آمیز تکرار می شود.
وضعیت سیاسی در بن بست کامل است. روز یکشنبه دوم ژوئن شورای قانون اساسی تصمیم گرفت انتخابات ریاست جمهوری که در چهارم ژوئیه پیش بینی شده بود، را به تعویق بیاندازد. این دومین بار در طول سه ماه است که انتخابات ریاست جمهوری به تعویق می افتد.
هیچ تاریخی برای برگزاری انتخابات جدید تعیین نشده است، در حالی که دوره ریاست جمهوری موقت عبدالقادر بن صالح، که پس از استعفای بوتفلیه منصوب شد، در نهم ژوئیه به طور رسمی پایان می یابد. شورای قانون اساسی به تازگی دوره ریاست جمهوری موقت وی را تا مدت نامحدود تمدید کرده است.
هیچ نشانه ای از بهبود اوضاع وجود ندارد
اکنون قدرت واقعی در دستان فرمانده ارتش، ژنرال احمد قاید صالح ٧٩ ساله است که از بیست سال پیش تا کنون تکیه گاه رژیم بوده است. او که مانند دیگران از گستردگی اعتراضات غافلگیر شده، بدون هیچ طرح خروج از بحران و نشانه ای از بهبود اوضاع ارائه نداده است. به نظر می رسد که وی بیش از همه نگران حفظ خود بر سر قدرت به کمک تصفیه حساب های داخلی جناح های مختلف رژیم است.
مردم الجزایر به ویژه جوانان اراده قابل تحسین خود را نشان دادند. آنها با اعتراض به افراد بر سر قدرت به خیایان ها ریختند و خواستار تغییر نظام شدند.
روز پنجشنبه رئیس جمهور موقت به گفتگو بین «طبقه سیاسی» و «جامعه مدنی» فراخواند. با این حال «طبقه سیاسی» کاملاً بی اعتبار شده و «جامعه مدنی» هنوز نتوانسته رهبرانی که بتوانند نماینده آن باشند، را بیابد.
برای این که این گفتگو تحقق یابد، ژنرال قاید صالح باید شفافیت و صداقت حکومت را برای رعایت روند انتقال قدرت به طور دمکراتیک برای مردم تضمین کند. این تنها راه حل مسئولانه برای الجزایر است، در حالی که تصاویر از سودان و سرکوب خونین جنبش مردمی که به استعفای عمرالبشیر انجامید، در اذهان تظاهرکنندگان وجود دارد.

مترجم: سیده هاجر محسنیان

اداره کل رسانه های خارجی

(Visited 22 times, 1 visits today)

پاسخی بگذارید