گروه: اخبار
تاریخ: ۸:۳۵ :: ۱۳۹۸/۰۳/۱۸
نظام ریاست جمهوری در ترکیه اصول دموکراسی را نابود کرده است

روزنامه گازته

نظام ریاست جمهوری در ترکیه، اصول دموکراسی متکی بر تفکیک قوای مجریه، مقننه و قضائیه را از بین برده است.
محمد اوجاقتان، نویسنده و نماینده سابق مجلس ترکیه و عضو حزب عدالت و توسعه به ریاست رجب طیب اردوغان در ”روزنامه کارار“ نوشت:

همه پرسی تغییرقانون اساسی مورخ ۱۶ آوریل ۲۰۱۷ که برای ایجاد نظام ریاست جمهوری در ترکیه برگزار شد، اصول دموکراسی متکی بر تفکیک قوای مجریه، مقننه و قضائیه را از بین برده است. این همه پرسی در واقع آخرین ضربه را به نظام دموکراتیک تفکیک قوا در ترکیه وارد آورد. تاوان تغییرات در ترکیه همیشه بسیارسنگین بوده است. در شرایط آن روز، حزب حاکم عدالت و توسعه، اکثریت آرا را در اختیار داشت و جناح مخالف را تحت فشار شدید گذاشته بود. این حزب چنانچه در نظام انتخابات، بر اساس ایجاد تعادل و موازنه قدرت، اصلاحاتی انجام می داد، میزان عدم اعتماد، کاهش نمی یافت. نظام ریاستی، به ”نظام ریاستی مدل ترک“ تبدیل شده و قوای مجریه، مقننه و قضائیه، تحت کنترل و اختیار مطلق رئیس جمهور در آمده است.
پروفسور دکتر کمال گوزلر نیز در مقاله ای تحت عنوان ”خداحافظ تفکیک قوا، خداحافظ قانون اساسی“ تاکید کرده است حزب حاکم ترکیه، نظام ریاستی تفکیک قوا را نابود کرده است. نظریه تفکیک قوا، اصل اساسی نظریه تدوین قانون اساسی و اصل تفکیک قوا است. در کشوری که تفکیک قوا وجود نداشته باشد قانون اساسی نیز وجود ندارد. در دولتی که تفکیک قوا وجود ندارد آن دولت متکی بر” نظام دولت قانون اساسی“ نیست.
در ماده شانزدهم بیانیه حقوق بشر و حقوق مدنی شهروندی فرانسه مورخ ۱۶ آوت ۱۷۸۹ آمده است: اگر حقوق اساسی شهروندان، تامین و حفظ نشود و تفکیک قوا وجود نداشته باشد در آن جامعه، قانون اساسی نیز وجود ندارد.
دلیل اصلی مسائل حقوقی و سیاسی موجود در ترکیه، عدم وجود نظام دولتی متکی بر تفکیک قوا است.

(Visited 50 times, 1 visits today)

پاسخی بگذارید