تاریخ: ۲۰:۰۰ :: ۱۳۹۸/۰۲/۲۳
ترکیه، اعتراض مردم استانبول علیه اردوغان و انتخاباتی که باید تکرار شوند

مارکو آنسالدو

لارپوبلیکا (ایتالیا)


اردوغان دستور برگزاری مجدد انتخابات را داد و سراسر شهر استانبول به اعتراض می پردازد و فریاد «اردوغان دیکتاتور است» و «ما آزادی می خواهیم» سر دادند. این یک اعتراض پیش پا افتاده نیست. تصمیم شورای عالی انتخابات این کشور مبنی بر برگزاری مجدد انتخابات ماه مارس گذشته که طی آن اکرم امام اوغلو، نامزد حزب جمهوری بن علی ییلدیریم یار وفادار اردوغان را مغلوب ساخته بود، از سوی بسیاری از جنبش های جهان جدی ارزیابی گردید.
رئیس دولت طی یک سخنرانی از تصمیم کمیسیون عالی انتخابات که نتایج انتخابات محلی ٣١ مارس را لغو نمود، حمایت کرد. وی اظهار داشت که بازگشت به صندوق های رأی گامی مهم  در جهت تقویت دمکراسی ترکیه به شمار می آید. ما به راستی معتقدیم که انتخابات استانبول با فساد سازمان یافته همراه بوده است.
رئیس جمهور ترکیه تأکید نمود که ییلدیریم، نخست وزیر سابق همچنان نامزد وی برای پست شهرداری خواهد بود. لیکن امام اوغلو، شهردار استانبول که اکنون برکنار گردید با سران مخالف ملاقات کرد تا راهبرد خود را گسترش دهد. وی به حامیانش گفت که نباید امیدمان را از دست بدهیم. در مورد اصولمان به مصالحه نخواهیم پرداخت. متحد و آرام می مانیم و بار دیگر پیروز خواهیم شد.
واکنش اروپا  در قبال وقایع ترکیه بسیار شدید می باشد. کتی پری، عضو پارلمان اروپا گفت که اعتبار دمکراتیک این کشور کم شده است. شورای اروپا نیز تصمیم کمیسیون انتخاباتی را مورد انتقاد قرار داد زیرا با اصول برگزاری انتخابات آزاد مطابقت ندارد.
اوضاع ترکیه در عرصۀ اقتصادی و مالی بسیار اسفبار است. به نظر می رسد تعدادی از تجار خارجی بیش از پیش در خصوص ادامۀ سرمایه گذاری در این کشور شک و تردید دارند. ارزش لیر ترکیه طی ٧ ماه اخیر به حداقل خود رسیده است.

مترجم: مریم شرکا

اداره کل رسانه های خارجی

(Visited 37 times, 1 visits today)

پاسخی بگذارید