تاریخ: ۱۶:۰۰ :: ۱۳۹۸/۰۲/۰۸
انحراف خطرناک استبدادی رئیس جمهور السیسی

لوموند (فرانسه)


روزنامه لوموند در سرمقاله خود نوشت که رئیس جمهور مصر در نظر دارد اصلاح قانون اساسی را با همه پرسی تصویب کند که به وی امکان می دهد تا سال ٢٠٣٠ بر سر قدرت باقی بماند. این همه پرسی در بیستم و بیست و دوم آوریل برگزار می شود.
طرح بازبینی قانون اساسی در فوریه در مجلس مطرح شد و بر اساس آن رئیس جمهور السیسی که در سال ٢٠١٤ انتخاب و در سال ٢٠١٨ دوباره انتخاب شد، می تواند برای سومین دور ریاست جمهوری در سال ٢٠٢٤ خود را نامزد کند.
رعایت ظاهری قوانین نمی تواند واقعیت انحراف استبدادی خطرناک را پنهان کند. رئیس جمهور سیسی که با کودتای نظامی در ژوئیه ٢٠١٣ در برابر محمد مرسی اسلامگرا که یک سال قبل به عنوان نخستین رئیس جمهور به طور دمکراتیک انتخاب شده بود، به قدرت رسید ،برای تحکیم قدرت شخصی قانون اساسی ٢٠١٤ را بی اعتبار ساخته است.
بدترین وضعیت از دهه هاپیش تا کنون
کسی که دوست دارد خود را ناصر جدید معرفی کند هیچگاه ریسک نکرد که محبوبیت خود را به طور دمکراتیک نشان دهد. پس از سرکوب هزاران مبارز اسلامگراو هر صدای مخالف در درون جامعه مدنی و رسانه ها، به دستگاه امنیتی امکان استفاده از اختیارات ناپدید شدن های اجباری، بازداشت های خودسرانه و شکنجه را داد. از نظر سازمان های دفاعی حقوق بشر این بدترین وضعیتی است که مصر از دهه ها پیش تا کنون تجربه کرده است.
در کشور صداهای اندکی جرات می کنند طرح السیسی را به چالش بکشند. صداها از خارج برای هشدار در مورد این طرح به سازمان های دفاع از حقوق بشر هنوز اندک است. او که تحت حمایت عربستان سعودی و امارات متحده عربی است، در کشورهای غربی به عنوان سنگری در برابر تروریسم مشهور است. این حمایت کورکورانه از رئیس جمهور السیسی بادر نظر گرفتن  شورش های الجزایر و سودان، اشتباه است.

مترجم: سیده هاجر محسنیان
منبع: اداره کل رسانه های خارجی

(Visited 19 times, 1 visits today)

پاسخی بگذارید