تاریخ: ۱۰:۳۰ :: ۱۳۹۷/۱۱/۲۱
نزاع بین رئیس جمهوری مستعفی یمن و امارات

علی الذهب

العربی الجدید

  نزاع بین امارات و منصور هادی شدت گرفته است.
با توجه به نزاع بین امارات و عبدربه منصور هادی رئیس جمهور (فراری و مستعفی) یمن بر سر تشکیلات و شبه نظامیان مسلح یمن که بیشتر آنها به علت دریافت حقوق از امارات، به منصور هادی اعلام وفاداری نکردند، بدون تردید، روابط بین دو طرف در سطح مطلوب نیست.
به نظر می رسد منصور هادی که امارات هم در خاک خودش و هم در مناطق تحت سیطره خود در یمن به وی اهانت کرد، از این اوضاع درس گرفته است؛ اما طبق معمول، منصور هادی، با تاخیر این کار را انجام داد.
این روزها خبرهایی منتشر می شود مبنی بر این که منصور هادی توانست سیزده تیپ را در چارچوب نیروهای گارد ریاست جمهوری تشکیل دهد که فراتر از استاندارد در نظر گرفته شده برای این گارد است. این نیروها از امتیازات ویژه ای برخوردار هستند که نیروهای موسوم به «ارتش ملی» که در جبهه های شمالی می جنگند و شش ماه است حقوق نگرفته اند، از این گونه امتیازات برخوردار نیستند.
از سوی دیگر، منصور هادی در منطقه جنوب یمن، نیروهای ویژه حضرمی را که طرفدار امارات بودند، با نیروهای ارتش ادغام کرد و این کار را با حمایت عربستان و با شروط امارات انجام داد. اما هنوز جرات نکرده است به نیروهای ویژه شبوانی که وفاداری آنها به امارات بیشتر بود، نزدیک شود.
از سوی دیگر، بر اساس گزارش سازمان عفو بین الملل درباره تنوع زیاد تسلیحاتی امارات، سوالاتی در این زمینه مطرح می شود و واقعیت اوضاع به این سوالات پاسخ می دهد. جنگ در الحدیده بر اساس تصمیم های بین المللی متوقف شده است. اما محموله های تسلیحات و تجهیزات جنگی یکی پس از دیگری وارد عدن و المخاء می شود و فرماندهان و نیروهای (موسوم به) «کمربند امنیتی» که بر اساس گزارش کارشناسان شورای امنیت در سال ۲۰۱۸، به منزله «رکن و اساس راهبرد امنیتی امارات در یمن هستند»، فعالیت های ملموس نظامی در این منطقه دارند و ابزارهای کارآمدی برای نابودی حکومت منصور هادی در این منطقه وجود دارد.
از سوی دیگر، برخی مسئولان امنیتی و غیر نظامیان و طرفداران منصور هادی برای تسلط وی بر استان های جنوبی که نیروهای (موسوم به) کمربند امنیتی و نیروهای ویژه در آن مستقر هستند، تلاش می کنند. افزون بر آن، اظهارات رسانه ای این مسئولان واکنش های تند امارات را به دنبال داشت. با توجه به این اوضاع، به نظر می رسد در برابر نقطه عطفی قرار گرفته ایم. اوضاع هرگونه که باشد، همان طور که دشمنان منصور هادی پیش بینی می کنند، وی پایان خوبی نخواهد داشت.

(Visited 50 times, 1 visits today)

پاسخی بگذارید