تاریخ: ۱۴:۰۰ :: ۱۳۹۷/۰۹/۲۷
افزایش تنش بین چین و آمریکا در آفریقا

ناکامورا

نیکی (ژاپن)


از حمایت اقتصادی تا امنیت
رویکرد دولت ترامپ برای مقابله با چین در آفریقا بر ملاء شده است. دولت ترامپ در «‌ راهبرد نوآوری آفریقا »‌ که روز سیزدهم ماه جاری اعلام کرد ، بر ارتقاء تجارت و سرمایه گذاری شفاف در آفریقا تاکید کرده است و بدین ترتیب سعی کرد چین را که با حمایت از توسعه زیر ساخت ها و تحمیل بدهی به کشور های آفریقایی در پی قدرت نفوذش در این کشورها است ، مهار کند. رویکرد دولت ترامپ از راهبرد حمایت از تقویت دفاعی کشورهای مختلف و همچنین از راهبرد استقرار ارتش آمریکا در آسیا حمایت می کند. بدین ترتیب می توانیم بگوییم ، اصطکاک میان چین و آمریکا که تاکنون مقر اصلی آن در آسیا بوده ، در آفریقا هم گسترش یافته است.
جان بولتون ، ‌مشاور رییس جمهور آمریکا ، در سخنرانی روز سیزدهم ماه جاری با هشداری به چین مبنی بر اینکه در ازای همکاری اقتصادی ، در امور داخلی کشورهای آفریقایی مداخله نکند ، خاطرنشان کرد:« کشورهای آفریقایی زندانیان دولت چین به شمار می آیند. » مشاور رییس جمهور آمریکا همچنین در ادامه اقدام چین در خصوص دادن رشوه و فساد برای برنده شدن در پروژه‌های سرمایه‌گذاری را محکوم کرد.
این در حالی است که چین با کشورهای آفریقایی روابط عمیق بر قرار کرده است. با توجه به سخنرانی مشاور رییس جمهور آمریکا احساس عقب ماندگی در دیپلماسی آفریقایی دولت ترامپ به وضوح قابل رویت است. اما با این حال از اینکه آیا آمریکا خواهد توانست این عقب ماندگی را جبران کند ، به جدیت دولت ترامپ بستگی دارد.

(Visited 28 times, 1 visits today)

پاسخی بگذارید