گروه: اخبار
تاریخ: ۱۰:۳۰ :: ۱۳۹۷/۰۹/۲۱
اقتصاد جهانی باید آماده یک طوفان سهمگین باشد

بلومبرگ (آمریکا)

معاون مدیر اجرایی صندوق بین المللی پول، گفت که این صندوق از کشورها و دولت هایشان خواسته بود تا در طول دو سال آفتابی گذشته در اقتصاد جهان سقف خود را تعمیر کند.

یکی از مقام های برجسته صندوق بین المللی پول هشدار داد که ابرهای طوفانی، اقتصاد جهانی را تهدید می کند و دولت ها و بانک های مرکزی ممکن است برای مقابله با طوفان پیش رو آمادگی نداشته باشند.

دیوید لیپتون معاون مدیر اجرایی صندوق بین المللی پول، گفت که این صندوق از کشورها و دولت هایشان خواسته بود تا در طول دو سال آفتابی گذشته در اقتصاد جهان سقف خود را تعمیر کنند.

وی گفت: اما من نیز چون بسیاری دیگر می بینم که ابرهای طوفانی در حال تجمع هستند و می ترسم که اقدام های پیشگیرانه پیش از فرا رسیدن طوفان پایان نیابد.

لیپتون همچنین هشدار داد: بانک های مرکزی ممکن است در نهایت دست به اقدام های غیرمعمول تری بزنند. اما تاثیرگذاری این اقدام ها همچنان مبهم است و باید نگران توانمندی سیاست های پولی باشیم.

(Visited 65 times, 1 visits today)

پاسخی بگذارید