تاریخ: ۱۱:۳۷ :: ۱۳۹۷/۰۸/۱۲
انتخابات میاندوره ای آمریکا: چیست، نظر سنجی ها و آنچه ممکن است بر سر ترامپ بیاید

الئونورا لوروسو

پانوراما (ایتالیا)

ترامپ این موضوع را انکار نکرد و بسیار نیز خشمگین است. در واقع به موجب نظرسنجی ها جمهوریخواهان بر دمکرات ها غالب بودند. لیکن وقایعی که اخیراً رخ داده اند ممکن است همه چیز را تغییر دهند به طوری که رئیس کاخ سفید در توئیتر نوشت که جمهوریخواهان در انتخابات زودهنگام و نظرسنجی ها خوب عمل کرده اند و اکنون ماجرای بسته های انفجاری پیش آمد و این فرصت خوب متوقف گردید.
در ضمن ماجرای راشاگیت نیز سنگینی می کند. ترامپ سعی نمود در رابطه با آن پرده ها را فرو بریزد لیکن برعکس همچنان در کانون توجه افکار عمومی باقی می ماند با فرضیۀ یک درخواست استیضاح که دقیقاً به رأی همین کنگره گذاشته خواهد شد.
انتخابات میاندوره ای فرصتی برای آمریکایی ها به شمار می آید که پس از دو سال از انتخاب ترامپ به عنوان رئیس جمهور، بار دیگر به پای صندوق های رأی بیایند.
آخرین نظرسنجی ها از ٤٩,١ درصد دمکرات ها و ٤١% جمهوریخواهان حکایت داشتند. در ماه دسامبر این فاصله ١٣ امتیاز بود. این امر رئیس جمهور و چندین نفر از تحلیلگران را بر آن داشت که از توقف دمکرات ها سخن بگویند.
به طور قطع این انتخابات فقط نمایانگر یک وعدۀ سیاسی مهم برای آیندۀ کنگره و روابط با رئیس جمهور نیست بلکه نشان دهندۀ میزان تقدیر از رئیس کاخ سفید بوده و نیز سکوی پرتابی به سمت انتخابات ریاست جمهوری سال ٢٠٢٠ به شمار می آید.
به نوشتۀ واشنگتن پست از انتخابات میاندوره ای ممکن است یک اکثریت دمکرات بیرون بیاید. چنانچه این اتفاق رخ دهد، سیاست ترامپ (از مهاجرت گرفته تا تسلیحات) ممکن است به واسطۀ یک اپوزیسیون قدرتمند در مجلس دشوارتر گردد.
چنانچه نیز جمهوریخواهان به واسطۀ انتخابات میاندوره ای تعدیل گردند، موقعیت رئیس جمهور مستقیماً تحت الشعاع قرار نخواهد گرفت. در واقع اولین باری نخواهد بود که رئیس کاخ سفید شاهد شکست حزبش در انتخابات میاندوره ای می گردد. برعکس از سال ١٩٣٨ تا ٢٠١٤ به طور سنتی نتیجۀ این انتخابات همواره به نفع مخالفان بوده است. به استثنای سال های ١٩٩٨ با کلینتون و ٢٠٠٢ با بوش.
مشکل اصلی به رسوایی راشاگیت یعنی پروندۀ مربوط به روابط میان مسکو و کاخ سفید مربوط می گردد. مولر، دادستان ویژه و رئیس سابق اف بی آی مسئولیت تحقیق در این خصوص را برعهده دارد. وی که بیش از یک سال است که پرونده ای را در خصوص دخالت احتمالی روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال ٢٠١٦ گشوده است، منتظر نتایج انتخابات میاندوره ای است.

(Visited 103 times, 1 visits today)

پاسخی بگذارید