فروش جنگ افزار به مصر: « در تحریم تسلیحاتی مصر از سوی فرانسه، ریاکاری وجود دارد»

سلین لوساتو

نوول آبزرواتور (فرانسه)


روز سه شنبه شانزدهم اکتبر سازمان عفو بین المللی فاش ساخت که نه تنها نیروهای امنیتی مصر از تجهیزات نظامی ساخت فرانسه برای سرکوب در تظاهرات بین سال های ٢٠١٢ و ٢٠١٥ استفاده کردند، بلکه پاریس نیز به صادرات خود به این کشور ادامه می دهد. آیمریک الوئین، مسئول دفاع در برابر اسلحه و مصونیت در سازمان عفو بین المللی، در مصاحبه با مجله نوول ابزرواتور به تحلیل آن می پردازد:
در گزارش سه شنبه این هفته شما گفتید که سلاح های فرانسوی به سرکوب در مصر کمک می کند، به طور دقیق از چه چیزی صحبت می کنید؟
در این گزارش مستند ما نشان دادیم که تجهیزات نظامی که در سرکوب ها به ویژه در سال ٢٠١٣ در کشتار میدان رابیا که یک هزار نفر کشته شدند، یا در سرکوب تظاهرات مربوط به شورش دانشگاهیان در ژانویه ٢٠١١ به ویژه در ژانویه ٢٠١٤ استفاده شد، تجهیزات نظامی ساخت فرانسه بود و سازمان عفو بین المللی آن را به عنوان نقض حقوق بشر محکوم کرد.
شما فروش خودروهای نظامی را مطرح می کنید. اما زمانی که از سرکوب، بدرفتاری، یا حتی شکنجه صحبت می کنید، ارتباط چندانی با وسایل حمل و نقل…ندارد
خودروی زرهی مانند یک تفنگ یک اسلحه است. می توان مردم را با سلاح های مختلف سرکوب کرد. بنابراین از خودروهای زرهی صحبت می کنیم که برای سرکوب تظاهرکنندگان استفاده شد.
پاریس چه می تواند انجام دهد؟ اگر فرانسه تجهیزات نظامی را برای حفظ نظم می فروشد، این به طریق اولی برای حفظ نظم است…
از سال ٢٠١١ که انقلاب آغاز شد ، خودروهای زرهی در خیابان ها علیه تظاهرکنندگان به کار گرفته شدند. نمی توان خودروهای زرهی که می دانیم برای اقدامات سرکوب استفاده می شود، صادر کرد. ادامه صدور سلاح به کشوری که مردم خود را سرکوب می کند، مغایر قوانین بین المللی است. زیرا فرانسه می داند که در مصر چه می گذرد. روز کشتار میدان رابیا وزیر امور خارجه فرانسه آن را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع داد، در حالی که از خودروهای نظامی فرانسوی در میدان برای سرکوب تظاهرکنندگان استفاده شده بود.
چگونه صادرات این تجهیزات می تواند ادامه یابد؟ و این در حالی است که فرانسه پیمان تجارت سلاح را تصویب کرده است. زبان دو گانه و ریاکاری در کنترل فروش سلاح در فرانسه وجود دارد. نمی توان گفت که فرانسه نمی داند استفاده این نوع خودروها چگونه است؟ چگونه می تواند این تجهیزات را به کشوری صادر کند که با بدترین سرکوب ها مقابله می کند؟ این قابل درک نیست.
توصیه شما برای تغییر اوضاع چیست؟
اکنون درخواست می کنیم که کنترل ها برای توقف صادرات هر نوع تجهیزاتی که بتواند به سرکوب داخلی کمک کند و افزایش سیستم کنترل فرانسه گسترش یابد.
چند ماه پیش شما در مورد فروش سلاح به عربستان سعودی برای جنگ در یمن هشدار دادید. آیا فرانسه قطعاً دانش آموز بدی در این مورد است؟
ما شاهد شرایط بحرانی هستیم. امیدوارم که این دو شرایط نیاز به شفافیت را در وجدان ما بیدار کند. پاریس دانش آموز بسیار بدی است. باید شفافیت از سوی قوه مجریه و نیز کنترل واقعی از سوی پارلمان افزایش یابد . در نهایت افکار عمومی باید واکنش نشان دهد. ما همه مسئول این شرایط هستیم.
مترجم: سیده هاجر محسنیان

(Visited 199 times, 1 visits today)

پاسخی بگذارید