این قتل سرنوشت خاورمیانه را دگرگون خواهد ساخت

فیاما نیرنشتاین

ایل جورناله (ایتالیا)

به سختی می توان درک کرد که چگونه سعودی ها به ویژه محمد بن سلمان، شاهزادۀ اصلاح طلب توانسته اند مرتکب اشتباهی بزرگ مانند از میان برداشتن دشمن در متخاصم ترین سرزمین گردند. یعنی در ترکیه ای که همانند ایران مخالف این قلمروی سنی مذهب است.
ایران به علت شیعه بودن و ترکیه، رهبر وابسته به اخوان المسلمین به واسطۀ قتل دشمن بن سلمان امتیازی کسب نمودند.
روز گذشته اردوغان اولین نشانۀ تغییر مسیر آمریکا را در سخنان داغ تشکر برای آزادی سازی کشیش آمریکایی دریافت نمود. در گذشته عربستان در رابطه با ناپدید شدن افراد، آدم ربایی ها انگشت نما بود لیکن افرادی که در خلال سفر مفقود می شوند، هواپیماهایی که ربوده می شوند، مردمی که ربوده می شوند با قضیۀ روزنامه نگار واشنگتن پست یکی نیست. گرچه وی شخصیتی پیچیده بود لیکن لایق آن سرنوشت نبود. اینکه سعودی ها چگونه توانسته باشند خود را درگیر ماجرایی کنند که باعث انحراف آمریکا از یک دوستی ویژه و رکن یک طرح راهبردی می گردد، با هیچ چیز قابل توجیه نیست.
سعودی ها به همراه مصری ها و اردنی ها نوعی دیوار جهت مقابله با گسترش جبهۀ ایران و ترکیه در خاورمیانه ایجاد کردند. اکنون مسائل تغییر کرده اند و طرح کوشنر برای صلح میان اسرائیل و فلسطین نیز که شرکای منطقه ای به شدت خواستار آن بودند به همان اندازه تضعیف می گردد. به طور قطع اسرائیل از این جابجایی راهبردی احتمالی بهره ای نمی برد، ترکیه مخالف آن است و ایران نیز خواستار نابودی اش است. این در حالی است که این روزها حماس می کوشد با مواد منفجره مرز را در هم بشکند. بدین ترتیب نتانیاهو که نشان داده که قصد دارد از جنگ اجتناب کند، اکنون به نظر می رسد خشمگین شده باشد و روز گذشته آخرین فراخوان را اعلام کرد: ما به شما بنزین و کالاهای مصرفی داده ایم. اکنون دیگر بس است. دست از تهاجم بردارید وگرنه طوری شما را وادار به این کار خواهیم کرد که بسیار دردآور خواهد بود.
مترجم: مریم شرکاء

(Visited 543 times, 1 visits today)

پاسخی بگذارید