عربستان سعودی کشوری برای زنان نیست

اسماء داچان

آونیره (ایتالیا)

کارگرانی از مصر و شمال آفریقا و نیز بنگلادش، اندونزی، ویتنام و پاکستان که نیروی کاری را تشکیل می دهند که عملاً امکان رشد و توسعه را برای اقتصاد کشورهای خلیج فراهم می آورد. مردان در بخش حمل و نقل و زیرساخت ها به کار گرفته می شوند و زنان نیز در منازل به عنوان مستخدم و پرستار کودک. زن بودن، کارگر بودن و خارجی بودن هرگز کار آسانی نیست لیکن در کشورهایی مانند عربستان این امر دشوارتر است.
این پادشاهی نفتی وهابی سال هاست که در کانون شکایات و بحث و جدل ها در خصوص وضعیت زنان کارگر قرار دارد به طوری که کشورهای مبدأ این افراد قوانین استخدامی جدیدی را وضع کرده اند.
علاوه بر استثمار می توان به مواردی همچون گرسنگی، ضرب و شتم، تحقیرها و عدم امکان تماس با بستگان خود و خروج از منزل اشاره کرد. اغلب زنان ناگزیرند ١٨ ساعت متوالی کار کنند و فقط از یک وعدۀ غذای گرم بخوردار باشند.
متأسفانه شنیدن موارد نقض حقوق بشر در کشورهای حاشیۀ خلیج فارس باعث تعجب ما نمی گردد لیکن آنچه در عربستان سعودی رخ می دهد به طرز خاصی باعث خشم می گردد زیرا این کشور خود را نمایندۀ اسلام در جهان می داند.
این نمایندگی به علل گوناگون مانند فساد طبقۀ حاکم، استفادۀ ابزاری از دین، ارتباط با تشکیلات تروریستی بین المللی، تبعیض نسبت به اقلیت ها، جنگ در یمن و نقض حقوق بشر شایستۀ این کشور نیست. برای مسلمانان سفر به عربستان باید بسیار حائز اهمیت باشد لیکن برای بسیاری از کارگران خارجی این یک کابوس به شمار می آید.
برای زنان سعودی نیز ماندن در این کشور کار آسانی نیست. تحصیل، رأی دادن، کار کردن و رانندگی کافی نیست. زنان از آزادی انتخاب، شکایت و تعهد اجتماعی محروم اند. عربستان به هیچ وجه کشوری برای زنان نیست.


مترجم: مریم شرکاء

(Visited 125 times, 1 visits today)

پاسخی بگذارید