تاریخ: ۱۱:۰۵ :: ۱۳۹۷/۰۷/۲۱
پیروزی دودیک در بوسنی، پیروزی محور پوتین- ترامپ

لورنتزو ویتا

ایل جورناله (ایتالیا)

دو دنیای متفاوت که نمایندۀ دو نظامی هستند که به ویژه در بالکان با هم اختلاف دارند و فقط با یک هدف با هم متحد می گردند و آن اتحادیۀ اروپاست. هدفی که زمانی که با میل به افزایش نقش ابرقدرت های مربوطه در بالکان همراه گردد، این موضوع آشکار می شود که ورای این پیروزی خیلی بیشتر از یک موفقیت انتخاباتی صرف وجود دارد. ما در مقابل یک موازنۀ جدید میان قدرت ها قرار داریم.
دودیک حرفۀ خود را به عنوان میانه رو آغاز کرد به طوری که مورد تأیید اتحادیۀ اروپا قرار گرفت. مسأله ای که با اتهامات وارده از سوی بخش قابل توجهی از هیأت حاکمه آمریکا و اروپا که معتقد بودند با انتقاد از موجودیت بوسنی و توافقات دیتون کارزار سیاسی طولانی مدتی را آغاز نمود، مغایرت داشت.
وی یک پدیدۀ منفرد نیست بلکه بخشی از یک نظام بین المللی است که با تمایلاتش همسو است و اکنون ممکن است به نماد یک همسویی عجیب و نه البته غیرقابل پیش بینی میان کرملین و کاخ سفید تبدیل شود.
زیرا چنانچه فوری به عنوان یک طرفدار روسیه و وابسته به پوتین و به همین علت نیز پرچمدار تجزیۀ جمهوری صربسکا شناخته شده است، نباید این موضوع را فراموش کرد که رهبر صرب های بوسنی متحد دیگری در جهان دارد که دقیقاً در آمریکاست و او استیو بانون است. وی که یکی از مقامات ارشد کارزار انتخاباتی ترامپ است، با این رهبر بوسنیایی تماس هایی دارد. تحرکات او را بررسی نموده و احتمالاً توصیه هایی به وی نموده و از وی حمایت کرده است.
وی در ماه ژوئیه با نخست وزیر بخش صرب بوسنی ملاقات کرده و طی آن بر امکان تقویت رابطه میان آمریکا و این جمهوری تمرکز نموده است.
البته مشکل اینجاست که فقط بانون با دودیک در ارتباط نیست و دولت آمریکا فقط نفع فراوانی در سارایوو و سایر نقاط بوسنی ندارد. در این میان روسیه هم هست. جالب اینجاست که دودیک که کاملاً با کرملین همسو است و با شخص پوتین در روسیه ملاقات نموده، به طور همزمان مورد حمایت هر دو قطب جهان است.
این امر به هیچ وجه اتفاقی نیست. در واقع چنانچه دولت عمیق آمریکا مخالف فرضیۀ همسویی با روسیه است، دولت کنونی این کشور همواره رویکردی نرم در قبال پوتین داشته است. زیرا منافع مشترکی با هم دارند که یکی از آنها اروپاست و در این راه دودیک می تواند به آنها کمک کند.
این امر باعث خوشحالی نمی باشد. زیرا چنانچه دودیک به پوتین و ترامپ کمک می کند، تعداد کسانی که مغلوب گردیده اند نیز بسیار است. در وهلۀ نخست اتحادیۀ اروپا و نیز کشورهای منفردی که عضو این اتحادیه هستند و هدفشان افزایش نفوذ در منطقه است.
از این رو، این منطقه به نظر می رسد بار دیگر معضل بزرگ آیندۀ اروپا باشد که باید حل گردد.
مترجم: مریم شرکاء

 

(Visited 57 times, 1 visits today)

پاسخی بگذارید