تاریخ: ۱۵:۵۴ :: ۱۳۹۷/۰۷/۱۸
در میان جانشینی ها و اصلاحات جدید: معادلات در خاورمیانه تغییر می یابند

ماریانا دی پیاتزا

ایل جورناله (ایتالیا)


نظام سیاسی شخصی که در درون کاخ های قدرت اداره می شود، آیندۀ منطقه را نامعلوم می کند. بازی جانشینی ها تا ٥ سال آینده انجام خواهد شد و چهرۀ خاورمیانه ممکن است کاملاً دگرگون شود. عربستان، امارات عربی متحده، کویت و عمان کشورهایی هستند که علاقمند طرح های مربوط به اصلاحات داخلی و تحولات نسلی می باشند.
در عربستان محمد بن سلمان از زمانی که به قدرت رسید، قوانین سنتی مربوط به جانشینی را دگرگون ساخت. وی فوری دست به کار شد تا موقعیت خود را در داخل و نیز خارج از کشور محکم نماید. از مبارزه با فساد گرفته تا سختگیری علیه قطر و اعمال سیاست تهاجمی تر در یمن. وی به ویژه به سبب طرح چشم انداز ٢٠٣٠ شهرت یافته است. در این چارچوب است که این قلمروی پادشاهی راه نوگرایی را در پیش گرفت.
در امارات عربی متحده نیز خلیفه بن زاید آل نهیان ممکن است به زودی قدرت را رها کند. این کشور بسیار به عربستان نزدیک شده است. دوستی میان این دو  ممکن است بیشتر تقویت گردیده و منجر به اتخاذ تصمیماتی عجولانه برای کل شبه جزیرۀ عرب گردد.
کویت نیز خود را آمادۀ تحول می سازد. آنچه بیشتر باعث نگرانی می شود این است که روی کار آمدن یک رهبر جدید نقش سیاسی این کشور را دگرگون سازد. این کشور که همواره در منازعات میان قدرت های بزرگ منطقه نقش میانجی را ایفاء نموده اکنون در صف اول برای یافتن راه حلی برای بحران دیپلماتیک جاری میان دوحه و ائتلاف تحت رهبری عربستان قرار دارد.
در عمان نیز قابوس بن سعید که از بیش از ٥٠ سال پیش بر مسند قدرت است به شدت بیمار است و وارثی ندارد. هر کس جانشین وی گردد باید راهبرد ٥٠ سالۀ اصلاحات را در پیش بگیرد، یک طرح چشم انداز ٢٠٤٠ را برای کشور طراحی کند و همچنان یک سیاست خارجی بی طرفانه را دنبال کند.
این بازی جانشینی با طرح های بزرگ اصلاحی که مورد توجه هر یک از کشورهای منطقه است، تلاقی می یابد. در ٥-٣ سال آینده در خاورمیانه شاهد تحولاتی خواهیم بود که ممکن است اساسی بوده و منجر به معادلات تازه ای گردند و با تأثیراتی حتی در سطح بین المللی همراه باشند.


مترجم: مریم شرکاء

(Visited 88 times, 1 visits today)

پاسخی بگذارید