شکستن بن سلمان و تلاش برای عادی سازی روابط با آمریکا

مائورو ایندلیکاتو

ایل جورناله (ایتالیا)


دوستی شخصی کوشنر، داماد ترامپ و محمد بن سلمان نیز باعث تقویت روابط میان آمریکا و عربستان گردید. لیکن در روزهای اخیر اتفاقی افتاده است. ترامپ علناً اظهار داشت که منتظر پرداخت هایی از سوی ریاض به سبب نقشی است که آمریکا در حفظ امنیت در این کشور ایفا می کند. ترامپ در این رابطه چنین گفته بود: «من برای شاهزاده موروثی احترام قائلم و ملک سلمان را دوست دارم لیکن بدون ما دو هفته هم دوام نمی آورند. من انتظار دارم که سعودی ها برای امنیتی که ما تأمین می کنیم، بهایی بپردازند».
یکی از اولین پرسش هایی که خبرنگاران بلومبرگ مطرح نمودند به یک اظهارنظر بن سلمان در خصوص سخنان ترامپ مربوط می گردد. وی گفت که رئیس جمهور آمریکا را مورد ستایش قرار می دهد. در دوستی سخنانی گفته می شود که ١٠٠% دقیق نیستند. ترامپ ٩٩% خوب سخن می گوید و آن جمله جزو یک درصد رفتارش است.
وی در ضمن گفت که قبل از ترامپ پول های بسیاری برای تأمین سلاح پرداخت کرده ایم سپس زمانی که وی روی کار آمد تصمیم گرفتیم منحصراً به آمریکا رو بیاوریم. ما پول بیشتری نسبت به آنچه پیش از این به طور منظم برای تقویت نیروی دفاعی خود و خرید تسلیحات موردنیاز پرداخته ایم، نباید بدهیم. روابط با ترامپ همچنان حسنه باقی می مانند.
خبرنگاران بلومبرگ در خصوص قضیۀ شرکت نفتی آرامکو و عرضۀ عمومی ٥% سهام آن که مدنظر بن سلمان بود، کنجکاوی کردند. اقدامی که صد میلیارد دلار وارد صندوق های عربستان خواهد نمود لیکن در حال حاضر به سبب مداخلۀ ملک سلمان متوقف گردیده است.
بخش قابل توجهی از مصاحبۀ خبرنگاران بلومبرگ به مبارزه شدید علیه فساد مربوط می گردد که حدود یک سال پیش به دستور شخص شاهزاده آغاز گردیده است. در واقع تجار، شیوخ و شاهزادگانی که با بن سلمان همسو نبودند، روانۀ زندان شدند. در واقع اتهامی که بر وی وارد است این است که از مبارزه با فساد به عنوان حربه ای برای حذف مخالفان بالقوه استفاده نمود. هرچند که خود وی این موضوع را نفی می کند. البته وی اذعان داشت که بازداشت های سال گذشته روشی برای بازگرداندن پول به صندوق های کشور بود.
سیاست خارجی بن سلمان که در مصاحبه کمتر به آن اشاره شده است، نقطه ضعف وی به شمار می آید. به نظر می رسد که وی امنیت و آرامش را به نمایش می گذارد در حالی که در واقع اوضاع مثل حتی چند ماه نیست. خاندان سعودی هرگز مانند حال این گونه دچار اختلاف و تا حدودی نیز بی ثباتی نبوده است.


مترجم: مریم شرکاء

(Visited 236 times, 1 visits today)

پاسخی بگذارید