مقامات سعودی جرات پاسخ به اهانت ترامپ را ندارند

 یحیی عسیری

الجزیره

کارشناس عربستانی مقیم لندن و  رئیس سازمان حقوق بشری قسط معتقد است مقامات عربستانی جرات و جسارت پاسخ دادن به اهانت های دونالد ترامپ  رئیس جمهوری آمریکا را ندارند.
یحیی عسیری در ارزیابی اظهارات اهانت آمیز ترامپ علیه پادشاه عربستان و پاسخ نرم اما دیرهنگام ولیعهد عربستان به این اهانت به الجزیره گفت، چون مقامات سعودی توان پاسخ دادن به اهانت ترامپ را ندارند  ولیعهد این کشور مدعی می شود آنچه ترامپ گفته است با آنچه که پیش از این آلمان یا کانادا گفته بودند متفاوت است، زیرا اظهارات ترامپ انتقاد دوست از دوست است.

در شرایطی که موضوع کاملا بر خلاف اظهارات ولیعهد است، کانادا مبحثی حقوقی را مطرح کرده بود که به نوعی حمایت از شهروندان سعودی بوده است. در موضوع کانادا، موضوع مشکل میان این کشور  با عربستان نبود بلکه مشکل مرتبط به  مقامات عربستان با مردم عربستان بوده است و در این میان کانادا تصمیم گرفت جانب شهروندان سعودی را بگیرد و پیام واضحی را به نظام سعودی بدهد. واکنش نظام سعودی نیز واکنشی به  حرکت اخلاقی کانادا بوده است اما ترامپ نه تنها به پادشاه عربستان بلکه به کشور عربستان اهانت کرد، ترامپ به پادشاهی اهانت کرد که امروز در راس حاکمیت است اما این فرد  منتخب مردم و نماینده مردم عربستان نیست، ترامپ هم از این فرد نخواسته است تا موضع شخصی خود را بیان کند بلکه از او پولی می خواهد که حق مردم  و کشور عربستان است، نظام سعودی هم در حال پرداخت این اموال است، آنان چهارصد میلیارد دلار برای خرید سلاح پرداخته اند اما وقتی در رویارویی با یک گروه مثل حوثی ها عاجزند و تنها کشور یمن را نابود کرده اند، این سئوال مطرح می شود که فایده خرید این همه تسلیحات چیست؟

پاسخی بگذارید