تاریخ: ۱۵:۳۲ :: ۱۳۹۷/۰۷/۱۱
بازگشت محور شر. چه کشورهایی دشمن ترامپ هستند

لورنتزو ویتا

ایل جورناله (ایتالیا)

در سال ٢٠٠٢ محور شرارت از نظر آمریکا شامل کرۀ شمالی، عراق و ایران می شد و به نظامی از کشورهایی اطلاق می شد که بالقوه قادر بودند با تسلیحات هسته ای یا شیمیایی خود غرب را هدف قرار دهند.
امروز آن مثلث تغییر کرده است. با مرگ صدام حسین اتهامات مربوطه نیز از بین رفتند. کرۀ شمالی نیز با روی کار آمدن ترامپ، وارد عصر تازه ای از روابط با واشنگتن شده است.
لیکن ایران همچنان باقی مانده است و به همین علت نیز ترامپ بار دیگر محور شرارت را مطرح کرده است. به همراه چین و ونزوئلا که اضلاع دیگر این مثلث را تشکیل می دهند. رئیس جمهور آمریکا آنها را کشورهای شرور نمی خواند لیکن مفهوم یکی است. آنها اهداف بین المللی آمریکا به شمار می آیند. او حاضر است دست به هر کاری بزند تا راهبرد ایران، عرض اندام چین و دولت مادورو را متوقف سازد.
ترامپ بار دیگر در مجمع عمومی و شورای امنیت در رابطه با ایران سخنان شدیداللحنی بکار برد، خط مشی تندی را در قبال دولت ایران در پیش گرفت و آن را به حمایت مالی از تروریسم و استفاده از صندوق های دولت برای افشاندن بذر هرج و مرج در خاورمیانه متهم نمود. به عقیدۀ وی حکومت ایران یک دیکتاتوری است که از آن منابع برای ارتکاب جنایت و کشتار در سوریه و یمن بهره جسته است.
وی با اشاره به اتحادیۀ اروپا به تمامی کشورهایی که قصد دارند از طریق سازوکارهای مالی مورد نظر موگرینی تحریم های آمریکا را دور بزنند، هشدار داد. ایران در کانون راهبرد آمریکا قرار دارد. کل برنامه ریزی آمریکا در منطقه و اتحاد با اسرائیل و کشورهای عرب حاشیۀ خلیج فارس بر پایۀ ممانعت از صعود سیاسی این کشور در خاورمیانه و برنامۀ موشکی و هسته ای اش استوار است.
متهم ساختن ایران به تروریسم زمانی که کشورهای عرب سالها از گروه های سلفی که عراق و سوریه را آلوده ساخته اند، حمایت کرده اند، کار دشواری است و نیز متهم ساختن ایران به داشتن یک حکومت دیکتاتوری زمانی که متحدان آمریکا، پادشاهی هایی مطلقه و به دور از هر گونه مفهوم دمکراسی لیبرال هستند. لیکن محور شرارت این تفسیرها را نمی پذیرد. دشمنی است که باید به هر قیمتی نابود شود.
اما چین از سوی آمریکا به یک سری اقدامات با هدف ضربه زدن به واشنگتن متهم شده است. ترامپ در سخنرانی خود گفت که چین به مداخله پرداخته و قصد دارد در انتخابات سال ٢٠١٨ آمریکا دخالت کند. هدف این کشور آسیب رساندن به آمریکاست.
هرگز هیچ رئیس جمهور آمریکایی اینطور علنی یک کشور عضو شورای امنیت را به دخالت در سیاست آمریکا متهم نکرده بود.
استراتژیست های آمریکا به طور مداوم مشغول مهار نفوذ چین در جهان و به ویژه گسترش مطالباتش در اقیانوس آرام هستند.
در خصوص ونزوئلا نیز ترامپ گفت که تمامی گزینه ها اعم از گزینه های تند و ملایم در مورد این کشور روی میز هستند. پس از افشای طرح هایی برای سرنگونی دولت مادورو از طریق گزینۀ نظامی روشن است که منظور وی از گزینه های تند، یک عملیات نظامی است.
ونزوئلا همواره برای آمریکا یک چالش به شمار آمده است. چاوز کشوری مخالف واشنگتن در منطقه ای ایجاد کرده است که همواره در نظر سیاست آمریکا حیاط خلوت خانه به شمار آمده است. در ماه های اخیر نیز بحران اقتصادی باعث شد که این کشور با چین و روسیه شراکتی برقرار کند که پنتاگون و کاخ سفید آن را بسیار خطرناک قلمداد می کنند. چین به کاراکاس رسیده است. این اتحاد همراه با شراکت نظامی با مسکو باعث می شود که در جنوب سواحل آمریکای شمالی یک پایگاه بالقوۀ دشمن وجود داشته باشد که استراتژیست های آمریکا قصد دارند به هر قیمتی آن را ریشه کن سازند.
مترجم: مریم شرکاء

 

(Visited 77 times, 1 visits today)

پاسخی بگذارید