تاریخ: ۱۵:۲۵ :: ۱۳۹۷/۰۷/۰۷
ترامپ در سازمان ملل علیه ایران سخن می گوید لیکن مجمع او را مسخره می کند

لورنتزو ویتا

ایل جورناله (ایتالیا)


دونالد ترامپ در آغاز سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل اظهار داشت که امروز در مقابل مجمع عمومی هستم تا پیشرفت خارق العاده ای را که حاصل نمودیم، به اشتراک بگذارم. در عرض کمتر از دو سال دولت من بیش از هر دولت دیگری در تاریخ کشورم دستاورد حاصل نموده است.
در پی آن خندۀ حضار شنیده شد و این نخستین نشانه است دال بر اینکه میان کاخ سفید و کشورهای عضو سازمان ملل چیزی شکسته شده است. البته وی اظهار داشت که انتظار چنین واکنشی را از حضار نداشته است.
وی در رابطه با کره از رئیس جمهور این کشور به سبب پیشرفت هایی که تاکنون حاصل نموده، قدردانی نمود. وی در این خصوص کاملاً ابراز رضایت کرده و از پیونگ یانگ و نیز دولت هایی که امکان توافق با کرۀ شمالی را فراهم آوردند، سپاسگزاری کرد. لیکن اشاره ای به روسیه نکرد.
در مورد دولت ایران نیز با صراحت سخن گفت و به نظر می رسد که به حادترین مراحل درگیری میان تهران و واشنگتن بازگشته باشیم. به عقیدۀ ترامپ رژیم حاکم بر ایران یک رژیم بی رحم و خون آشام است. رهبرانش ذخایر کشورشان را غارت می کنند تا در سراسر منطقۀ خاورمیانه هرج و مرج ایجاد کنند. علیرغم اشاره به میل به کمک به مردم ایران، عملاً بر یک تغییر رژیم تأکید نمود هر چند پنتاگون و وزارت خارجۀ آمریکا این احتمال را رد می کنند. اما اگر ترامپ از جهتی از ملت ایران حمایت می کند، از سوی دیگر تحریم های جدیدی را اعلام می کند. تحریم هایی که از نظر ترامپ هدفشان ضربه زدن به قدرت حاکم در ایران است لیکن عملاً کل کشور را دستخوش یک بحران اقتصادی و اجتماعی و متعاقب آن سیاسی می نمایند. فشاری که ممکن است نظام را به سقوط بکشاند.
در رابطه با منطقۀ خاورمیانه وی تأکید نمود که آمریکا هم چنان در جهت حل جنگ در سوریه مبارزه خواهد کرد. وی بار دیگر بر این موضوع تأکید نمود که در صورتی که سوریه از سلاح های شیمیایی استفاده کند، ارتش این کشور را بمباران خواهد کرد.
کشورهای عرب نیز در این جنگ درگیر می باشند. کشورهایی که ترامپ دستش را به سوی آنان دراز می کند و اظهار داشت که در سطح مالی به نفع مردم سوریه گام برداشته اند.
سخنان مزبور نماد سیاست خارجی ریاست جمهوری آمریکاست و دولت کنونی فاش ساخت که رابطه اش با کشورهای حاشیۀ خلیج فارس بسیار محکم است. محاصره علیه ایران تجلی آشکارتر آن به شمار می آید.


مترجم: مریم شرکاء

پاسخی بگذارید