تاریخ: ۱۶:۰۰ :: ۱۳۹۷/۰۷/۰۱
رییس اتحادیه نفت ژاپن – «‌ژاپن به دنبال معافیت از تحریم های نفتی آمریکا علیه ایران است »‌

نیکی (ژاپن)


تسوکی اوکا ، رییس اتحادیه نفت ژاپن ، در مصاحبه مطبوعاتی روز بیستم ماه جاری در خصوص توقف موقت واردات شرکت های فروش نفت خام در ژاپن از ماه اکتبر ، که حاصل از سرگیری تحریم های آمریکا علیه ایران است ، تاکید کرد:« ژاپن به دنبال معافیت از تحریم های نفتی آمریکا علیه ایران است . »‌رییس اتحادیه نفت ژاپن در ادامه با اشاره به اینکه میزان واردات نفت خام ایران پنج درصد از کل واردات ژاپن را تشکیل می دهد ، خاطرنشان کرد:« اتحادیه برای اینکه روابط دوستانه با ایران آسیب نبیند ، با دولت ژاپن همکاری خواهد کرد. » تسوکی اوکا ، رییس اتحادیه نفت ژاپن ، در ادامه تاکید کرد:« از آنجا که ژاپن هیچ گونه ذخایر زیر زمینی ندارد ، ایران شریک مهم برای ژاپن به شمار می آید. »‌
آمریکا به شکل جدی از کشورهای مختلف توقف واردات نفت خام از ایران را تا روز چهارم ماه نوامبر درخواست کرده است و عمده فروشان نفت خام در ژاپن برای اینکه تحت تاثیر تحریم های آمریکا قرار نگیرند ، درصدند از ماه اکتبر واردات نفت خام از ایران را به شکل موقت متوقف کنند. هر چند مذاکره ژاپن و آمریکا پیرامون معافیت از تحریم های نفتی آمریکا علیه ایران با مشکل رو به رو شده است ، ولی با این حال اتحادیه نفت ژاپن رویکردی را اتخاذ کرده است که بر اساس آن از دولت ژاپن می خواهد که به شکل جدی مذاکرات در این راستا را دنبال کند.


مترجم: کیومرث واحدی

پاسخی بگذارید