حمایت اسرائیل از شورشیان سوری؛ این حمایت چگونه و در کجا صورت می گرفت

لورنتزو ویتا

ال جورناله (ایتالیا)


این هدف دوگانۀ اسرائیل بار دیگر یادآور راهبرد این کشور در جنگ سوریه است. کشوری که در وهلۀ اول عرصۀ درگیری میان دولت یهود و جمهوری اسلامی بوده و همچنان هست.
نقل و انتقالات نظامی در ماه ژوئیه امسال صورت گرفتند. زمانی که نیروی هوایی روسیه و ارتش سوریه بار دیگر کنترل بخش جنوبی سوریه را به دست گرفتند. اسرائیل با انتقال تفنگ، مسلسل و خمپاره و نیز وسایل نقلیه به حمایت از این گروه ها پرداخت. این نقل و انتقالات از طریق بلندی های جولان صورت می گرفت.
البته فقط صحبت از حمایت نظامی نبود. از نظر اقتصادی نیز حمایت صورت می گرفت. شبه نظامیان ٧٥ دلار در ماه دریافت می کردند تا نبرد را ادامه دهند و اسرائیل مستقیماً پول به نیروهای جهادی و شورشی محلی واریز می کرد. البته به گفتۀ رهبر شورشیان این پول ها کافی نبوده و به طور قطع کمتر از پول هایی بود که عربستان، قطر و ترکیه ارسال می کردند. لیکن قطعاً حمایتی واقعی بود که دخالت کامل اسرائیل را در جنگ سوریه به اثبات می رساند.
لیکن در تابستان مسائل تغییر یافتند. زمانی که اسرائیل مشاهده کرد که نیروهای هوایی روسیه شروع به بمباران مواضع درعا و قنیطره نمود و ارتش دمشق برای بازپس گیری کنترل سرزمینش آمادۀ حمله بود، پی برد که ادامۀ حمایت از شورشیان بی فایده بود. در آن زمان نتانیاهو بارها با پوتین ملاقات کرد نزدیک بود به توافقی در مورد جنوب سوریه دست یابند که طی آن مسکو عدم حضور نیروهای وابسته به ایران در مرز با اسرائیل را تضمین می کرد.
اسرائیل از سال ٢٠١٣ گروه های شورشی به ویژه آنهایی را که در حیطۀ ارتش آزاد سوریه وارد شده بودند، حمایت کرد. متحدان اسرائیل به ویژه در درعا، قنیطره و مناطق روستایی جنوب دمشق حضور داشتند. این حمایت به ویژه در سال ٢٠١٧ افزایش یافت یعنی زمانی که پیروزی جبهۀ متحد اسد دیگر آشکار بود.
اسرائیل همچنین کمک های پزشکی و انساندوستانه نیز اعطا می نمود. سیاستی حاکی از حسن همجواری که برای اینکه اسرائیل خود را در قبال اتباع سوری سودمند جلوه دهد، مفید بود.
لیکن جنگ همه چیز را تغییر داد و اکنون اسرائیل این گروه ها را رها کرده است. لیکن هدف واقعی خود یعنی ایران را رها نکرده است همان گونه که حملات برق آسای اخیر در حما نشان می دهد و این مولفه برای درک رویدادهای مربوط به محاصرۀ ادلب که در آن سوری ها و روس ها در حال تدارک تهاجم نهایی هستند، می تواند حائز اهمیت باشد.
مترجم: مریم شرکاء

(Visited 79 times, 1 visits today)

پاسخی بگذارید