تاریخ: ۸:۲۳ :: ۱۳۹۷/۰۶/۱۴
لیبی در میان شعله های آتش؛ ایتالیا بهای بی تفاوتی خود را می پردازد

جان میکالسین

ال جورناله (ایتالیا)


طرابلس در آتش می سوزد لیکن رم سکوت کرده است. این سکوت ایتالیا و عدم مداخله به منظور پایان بخشیدن به درگیری هایی که در منطقۀ جنوب طرابلس جریان دارند و تاکنون حدود چهل نفر قربانی به همراه داشته، نگران کننده است. بی تفاوتی دولت ما با فعالیت های بی وقفۀ فرانسه در عرصۀ لیبی که به لطف مکرون به دشمن اصلی ما تبدیل شده است، مغایرت دارد.
نسبت دادن نقش اداره کنندۀ درگیری های طرابلس به رهبری گردان هفتم، به رئیس جمهور فرانسه اغراق آمیز است. این نیروی چریکی در وهلۀ اول برای کسب نقشی در تقسیم پول و منافع می جنگد. نقشی که برای افراد مسلحی که پیرامون دولت سراج حضور دارند، به رسمیت شناخته شده است. لیکن ایجاد بی ثباتی در آن دولت برای ما بسیار خطرناک است. به ویژه در حالی که پاریس در تلاش است که لیبی را به انتخابات ١٠ دسامبر آینده برساند. تصور برگزاری انتخابات در کشوری که میان توبروک، طرابلس و میسوراتا با وجود اخوان المسلمین، چریک های مسلح و گروه های وابسته به داعش تقسیم شده است، دیوانگی است. لیکن همین جنون فرانسه را وادار به سرنگون ساختن قذافی کرده بود. بنابراین طبیعی است که مقامات ایتالیایی در این رابطه ابراز نگرانی کنند.
چنانچه طرح فرانسه به اجرا درآید، مکرون و حفتر ممکن است از شر دولت سراج، محور روابط با ایتالیا رهایی یابند و گاز و نفت لیبی را از چنگ ما به در آورند. عدم امکان مهار مهاجرت ها به این مشکلات افزوده خواهد شد. مهاری که اکنون به واسطۀ گارد ساحلی طرابلس که توسط کشورمان حمایت مالی شده، آموزش می بیند و مجهز می گردد، صورت می گیرد.
البته ما از ابزارهای لازم به منظور مقابله با پاریس برخوردار می باشیم. ترامپ نقش ایتالیا را به عنوان مرجع سیاسی برای برقراری ثبات در این مستعمرۀ سابق، به رسمیت شناخته است و کنفرانس شاکا که قرار است توسط ایتالیا در ماه نوامبر برگزار گردد و وزرای خارجۀ آمریکا و روسیه نیز در آن حضور خواهند داشت، دقیقاً به منظور مشخص کردن مراحل این ثبات جدید مفید خواهد بود. لیکن چنانچه جلوی فرانسوی ها گرفته نشود، این کنفرانس بیهوده خواهد بود. برای اینکه در این راه موفق گردیم باید همراه با متحدان حفتر یعنی روسیه و مصر حرکت کنیم.
مترجم: مریم شرکاء

(Visited 46 times, 1 visits today)

پاسخی بگذارید