گروه: اخبار
تاریخ: ۱۰:۴۵ :: ۱۳۹۷/۰۶/۱۰
ترامپ: احتمال دارد از سازمان تجارت جهانی خارج شویم

بلومبرگ (آمریکا)

رئیس جمهور آمریکا هشدار داد اگر سازمان تجارت جهانی نحوه برخوردش با واشنگتن را تغییر ندهد، از این نهاد خارج خواهد شد.
سازمان تجارت جهانی برای تدوین قوانینی جهت تجارت جهانی و حل مناقشات میان کشورها تشکیل شده است.
ترامپ که به دنبال وضع سیاست های حمایتی از اقتصاد آمریکاست و می گوید این سازمان با آمریکا غیرمنصفانه برخورد می کند.
این درحالی است که واشنگتن اخیرا مانع انتخاب قضات جدید در سازمان تجارت جهانی شده است، کاری که به طور جدی می تواند این سازمان را در صدور آرای جدید فلج کند.

پاسخی بگذارید