تاریخ: ۱۳:۱۸ :: ۱۳۹۷/۰۵/۱۷
آمادگی مذاکره با آمریکا را داریم

شینیا سوگیزاکی

آساهی (ژاپن)


نخستین واکنش رییس جمهور ایران به پیشنهاد آمریکا
حسن روحانی ، ‌رییس جمهور ایران ،‌ روز ششم ماه جاری در سخنرانی در برنامه تلویزیون ملی پیرامون آمادگی بدون پیش شرط ترامپ برای مذاکره سران با ایران ، با اشاره به اینکه:«‌ ایجاد سردرگمی و هرج و مرج در ایران را مدنظر دارد »‌ از رییس جمهور آمریکا انتقاد کرد. اما با این حال ، رییس جمهور ایران اظهار داشت ، چنانچه آمریکا به توافق هسته ای که ماه مه سال جاری به شکل یک جانبه از آن خارج شد، برگردد « ما آمادگی مذاکره را داریم. »‌
رییس جمهور ایران برای نخستین بار است که به پیشنهاد مذاکره سران رییس جمهور آمریکا پاسخ می دهد. روحانی ، رییس جمهور ایران ، با اشاره به اینکه:«‌ در حالی که آمریکا چاقو را در پیکره ایران فرو کرده است (‌ اعمال تحریم ها ) ‌می گوید می خواهد مذاکره کند. چنانچه آمریکا می خواهد مذاکره کند، ابتدا باید چاقو را کنار بگذارد » بازگشت به توافق هسته ای و کنار گذاشتن تحریم های اقتصادی علیه ایران را از آمریکا درخواست کرد. رییس جمهور ایران همچنین با تاکید بر اینکه:« ‌ایران از توافق هسته ای خارج نشده است » بار دیگر رویکردی مبنی بر مقابله با آمریکا از طریق دستیابی حمایت بین المللی نشان داده است.


مترجم: کیومرث واحدی

(Visited 47 times, 1 visits today)

پاسخی بگذارید