آن قتل هدف دار در سوریه و معمای مربوط به فرستادگان خارجی آن

لورنتزو ویتا

ال جورناله (ایتالیا)


در سوریه خون همچنان جاری ست. اما این بار پای نبرد یا ارتشی در میان نیست. صحبت از قتل دانشمندی به نام عزیز اسبر در شهر مصیاف است. قتل وی از آن دسته رویدادهایی است که شاید هرگز پاسخ درستی برای آن پیدا نشود.
وی مدیریت مرکز پژوهش های علمی شهر مصیاف را بر عهده داشت. به نوشتۀ رسانه های اسرائیلی وی یکی از یاران بسیار نزدیک به بشار اسد بود و مستقیماً تحت نظر وی و بدون هیچ واسطه ای فعالیت داشت. بنابراین صحبت از مردی است که از اهمیت خاصی در درون سلسله مراتب نظامی و سیاسی دولت دمشق برخوردار بود.
اهمیت وی در حیطۀ برنامه نظامی سوریه از نحوۀ توصیف وی توسط رسانه های بسیار نزدیک به سوریه و نیز رسانه های اسرائیلی آشکار است. به گفتۀ المنار اسبر یک دانشمند وطن پرست بود. مردی وفادار به دولت که قضیۀ ارتش سوریه را طی این سال های جنگ علیه تروریسم به پیش برده بود.
به گفتۀ سایت های اسرائیلی او یک دشمن بود. چهرۀ وی به این دلیل برجسته بود که نه تنها به زرادخانۀ شیمیایی سوریه بلکه به برنامۀ موشکی این کشور نیز مرتبط بود.
وی مدیریت بخش ٤ مرکز مصیاف را بر عهده داشت. بخشی که مسئولیت توسعه تمامی برنامه های موشکی سوریه را و تحقیق در خصوص آنها را بر عهده داشت. بسیاری او را وابسته به ایران قلمداد کرده اند و اینکه با دانشمندان کره شمالی نیز در ارتباط بوده است.
رسانه ها در رابطه با قتل وی فوری انگشت اتهام به سوی اسرائیل نشانه برده اند.
البته این موضوع نیز صحت دارد که بسیاری از سازمان های جاسوسی منطقه در هدف قرار دادن برنامه های نظامی سوریه نفع می برند. اسد در اسرائیل و نیز در سایر کشورهای درگیر در جنگ دشمنانی دارد و شهر مصیاف نزدیک جبهۀ ادلب است.
البته اتهامات وارده بر اسرائیل دو علت دارند: نخست اینکه آشکارا سرویس های جاسوسی دولت یهود در مختل ساختن برنامۀ موشکی سوریه نفع دارند به ویژه به این دلیل که اعتقاد بر این است که این برنامۀ بخش مکمل برنامۀ ایران به شمار می آید. سپس اینکه سوابقی نیز در این رابطه وجود دارد. اسرائیل پیش از این دوبار مرکز تحقیقاتی مصیاف را هدف قرار داده بود.
چند ساعت پس از این اقدام تروریستی نیروهای ویژه ابوعماره مسئولیت این اقدام را بر عهده گرفتند. این گروه پیش از این مرتکب چندین حمله علیه دولت در حلب شده بود.
اطلاعات اندکی دربارۀ این گروه جهادی وجود دارد. لیکن روشن است که پس از شکست گروه های تندرو اکنون می توان شاهد سازماندهی مجدد این فرقه ها بود. این اقدام تروریستی می تواند در چالش گروه های سلفی به منظور کسب قدرت بیشتر بگنجد. نبردی در داخل یک شبکۀ جهادی که مخفیانه در حال حرکت است و یادآور این موضوع است که تا زمانی که تروریسم با تمامی شکل هایش در سوریه ریشه کن نشود، جنگ در این کشور همچنان ادامه خواهد داشت.


مترجم: مریم شرکاء

(Visited 110 times, 1 visits today)

پاسخی بگذارید