تاریخ: ۱۰:۵۷ :: ۱۳۹۷/۰۳/۲۳
ترامپ و گروه هفت: مرد قلدری که خواستار متزلزل ساختن جهان است 

آلساندرو تورچی

پانوراما (ایتالیا)

ترامپ با یک توئیت اجلاس گروه هفت را رد کرد و توجهات را به سوی دیدار با کیم یونگ اون معطوف ساخت. به سختی می توان باور کرد که وی دچار خشم آنی شده باشد. وی اعلام کرد که قصد امضای بیانیۀ مشترک با سایر رهبران اروپایی را ندارد. سخنان وی نیازی به تفسیر ندارند.
این حرکت وی از نظر تاکتیکی بسیار موثر بود زیرا توئیت مزبور در زمان درست یعنی در آستانۀ برگزاری نشست با کیم یونگ اون ارسال شد. نشستی که به لحاظ اهمیت پا را حتی از اجلاس بسیار مهم جی هفت فراتر می نهد. هر گونه احساس قربانی بودن از سوی شرکای گروه هفت در این مرحله قابل توجیه است لیکن بی فایده نیز هست. پیام ضمنی که در آن توئیت وجود دارد این است که ترامپ و قدرت آمریکا هم اکنون به پروندۀ دیگری می اندیشند.
قابل باور نیست که تصور کنیم که خروج ترامپ سرآغاز کارزار انتخاباتی برای انتخابات میاندوره ای ماه نوامبر آینده باشد. در ذهنیت و روانشناسی ترامپ تا زمان برگزاری این انتخابات یک قرن باقی مانده است چرا که در این فاصله اتفاقات بسیاری ممکن است بیفتد و هیچ چیز قادر نیست به طور جدی باعث نگرانی وی شود.
لیکن راهبرد همان تأیید سانسور کامل گذشته نه تنها در سیاست های تجاری بلکه حتی در شیوۀ دیپلماتیک است.
با ارزیابی واکنش های آلمان، فرانسه و خودِ ترودو، ترامپ دست به چندمین ریسک زده است. ترامپ فقط یک قاعده را دنبال می کند و آن عدم رعایت هیچ قاعده ای است.
ترامپ با این کار خود یک فرایند برتر نسبت به تمامی رهبران دیگر را به اثبات رساند و با یک توئیت تحریک آمیز سالن گروه هفت را به تریبون جهانی شبکه های اجتماعی نزدیک کرد. این امر در قاموس سیاسی، یک اقدام انقلابی به شمار می آید لیکن به طور قطع مملو از مخاطرات نیز هست.

مترجم: مریم شرکاء

پاسخی بگذارید