سانکی (ژاپن)

نشست سران سازمان همکاری شانگهای متشکل از شش کشور آسیای جنوبی – مرکزی و روسیه روز نهم ماه جاری با برگزاری مراسم خوشامدگویی برای یک برنامه کاری دو روزه آغاز شده است. چین و روسیه که در راس این نشست قرار دارند ، همکاری در زمینه خلع هسته ای شدن شبه جزیره کره و همچنین حفظ توافق هسته ای ایران را تایید کردند. سازمان همکاری شانگهای که گمان می رود چین و روسیه در صددند از این سازمان به عنوان اهرم مقابله با « سیستم تک قطبی آمریکا » استفاده کنند ، به طور پیوسته گسترش می یابد و هم اکنون اینکه ایران در آینده به عضویت رسمی این سازمان در خواهد یا نخواهد آمد ، نظرها را به سوی خود جلب کرده است.
ایران که هم اکنون نقش ناظر در سازمان همکاری شانگهای را ایفاء می کند ، به احتمال قوی عضو جدید این سازمان خواهد شد. روسیه از عضویت ایران در سازمان همکاری شانگ های حمایت کرده و چین هم از عضویت ایران استقبال کرده است. ایران که کشوری بزرگ در منطقه خاورمیانه به شمار می آید ، چنانچه به عضویت سازمان همکاری شانگهای در آید ، احساس ابراز وجود و موجودیت این سازمان در یک آن افزایش خواهد یافت. این در حالی است که حتی برای ایران هم که با تحریم های جدید آمریکا رو به رو است ، عضویت در سازمان همکاری شانگهای و به دنبال آن تقویت روابط با چین و روسیه نیاز مبرم به شمار می آید. [ آقای ] روحانی ،‌ رییس جمهور ایران ، روز نهم ماه جاری در مذاکره با پوتین ، رییس جمهور روسیه ، پیرامون خروج آمریکا از توافق هسته ای اظهار داشت:« می خواهیم با روسیه بیشتر مذاکره کنیم. روسیه نقش مهم و سازنده در اجرای مذاکره هسته ای ایفاء کرده است. » همچنین چین و روسیه در بیانیه مشترک که پس از نشست سران منتشر شد ، در خصوص خروج آمریکا از توافق هسته ای ابراز « ناامیدی » و اعلام کردند:« محافظت از همکاری اقتصادی ایران با کشورهای مختلف در برابر تحریم های یکجانبه آمریکا بسیار حائز اهمیت است. »
ایران برای چین یکی از تامین کنندگان مهم نفت خام و همچنین کشوری مهم در طرح منطقه اقتصادی « یک کمربند یک مسیر »‌ به شمار می آید. بنابراین به نظر می رسد که چین در صدد است ضمن اجتناب از مخالفت با عربستان سعودی ، خروج آمریکا از توافق هسته ای را دستاویز قرار دهد و روابط با ایران را تقویت نماید.

مترجم: کیومرث واحدی

پاسخی بگذارید