درگیری میان اسرائیل و اتحادیۀ اروپا: نتانیاهو با موگرینی ملاقات نمی کند

لورنتزو ویتا

ایل جورناله (ایتالیا)

میان نتانیاهو و موگرینی درگیری وجود دارد. به گزارش رسانه های اسرائیل، نتانیاهو از دیدار با موگرینی خودداری کرده و متعاقب آن موگرینی سفر خود را به اسرائیل لغو کرده است. به گفتۀ یک منبع دیپلماتیک موگرینی از سوی یک سازمان طرفدار یهود برای شرکت در کنفرانس آنها دعوت شد و نه از سوی اسرائیل. مواضع موگرینی در قبال اسرائیل بسیار خصمانه می باشد».
به گفتۀ منابع اتحادیۀ اروپا سفر موگرینی به دلایل مربوط به زمانبندی میسر نشد لیکن دیپلماسی اروپایی تلاش برای ملاقات با نخست وزیر اسرائیل را امری مهم قلمداد می کند. مباحث بسیاری وجود دارد که هر دو طرف در آنها ذینفع می باشند.
سال هاست که روابط میان اسرائیل و اتحادیۀ اروپا با تنش همراه است. نتانیاهو هرگز از خط مشی بلوک اروپایی که همواره تصمیمات یک جانبۀ دولت هایش را محکوم کرده، قدردانی نکرده است. اخیراً در سایۀ آنچه پس از تصمیم ترامپ مبنی بر انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس رخ داده، این شکاف بیشتر شده است.
اتحادیۀ اروپا همواره این تصمیم آمریکا را محکوم کرده است و از راه حل دو کشور حمایت کرده است.
خبر مخالفت نتانیاهو با دیدار با موگرینی فوری پس از بازگشت وی از سفر اروپایی اش دریافت می گردد. در آن سفر نخست وزیر اسرائیل با مرکل، مکرون و می به طور جداگانه دیدار کرد. هدف وی درگیر ساختن کشورهای اروپایی در رابطه با توافق هسته ای ایران و اعمال فشار بیشتر علیه ایران بود. لیکن این سفر وی به طور قطع نتیجۀ چندان مثبتی به همراه نداشته است. طی آن اروپا در خصوص متقاعد ساختن ایران به ترک سوریه سعۀ صدر بیشتری نشان داد لیکن به نظر نمی رسد هیچ یک از کشورها قصد داشته باشند درهایشان را به روی یک رابطۀ مفیدتر با تهران ببندند. اروپا قصد ندارد شراکت اقتصادی با تهران را رها سازد و بارها این موضوع را فهمانده است. همچنین اجتناب از تنش زایی بیشتر در خاورمیانه به هر قیمتی را امری حیاتی قلمداد می کند.
مترجم: مریم شرکاء

پاسخی بگذارید