تاریخ: ۱۱:۴۲ :: ۱۳۹۷/۰۳/۱۹
دلارهای آمریکا ورای شبه نظامیان السالوادور

لورنتزو ویتا

ال جورناله (ایتالیا)

افشاگری نگران کنندۀ شبکۀ سی ان ان در خصوص روابط میان آمریکا و السالوادور. به گفتۀ این رسانه، آمریکا مخفیانه از افسران پلیس شبه نظامی السالوادور حمایت مالی کرده و آنها را تجهیز نموده است. همین باندها از سوی مقامات السالوادور متهم به اجرای احکام مرگ غیرقانونی در قبال اعضای برخی از باندهای جنایی شده اند.
تمامی دولت هایی که در السالوادور روی کار آمده اند با معضل بزرگی در رابطه با جنایت سازمان یافته روبرو بوده اند. پس از جنگ داخلی نیز آمار و ارقام جنایات به طرز سرسام آوری افزایش یافته است.
از اواخر سال های دهۀ نود دولت های حاکم یک سیاست به شدت سرکوبگرانه را در پیش گرفتند. در سال ٢٠٠٣ فلورس، رئیس جمهور وقت پرده از روی طرحی به منظور اعطای اختیارات گسترده تر به پلیس و نظامیان برداشت.
طرح مزبور که در سال ٢٠٠٦ به اجرا درآمد منجر به یک موج جدید سرکوب گردید و در سال ٢٠١٤ بار دیگر از سوی دولت حمایت مالی شد. با تغییر رهبران این کشور خاستگاه مبارزه با جنایت تغییر نکرد.
در تمام این مدت دولت های مختلف آمریکا پول به صندوق های پلیس و نظامیان السالوادور که درگیر این سرکوب بودند، تزریق می کردند.
به گفتۀ سی ان ان اسناد در دسترس به ندرت مشخص می نمایند که کدام واحدها از ٦٧,٩ میلیون دلار کمک اعطایی در سال ٢٠١٦ و ٧٢.٧ میلیون دلار اعطایی در سال گذشته بهره جستند. به طور قطع مشاورانی از ادارۀ مبارزه با مواد مخدر آمریکا و اف بی آی نیز حضور داشتند.
بنا به توضیح منابع آمریکایی در این مورد دولت آمریکا از نوعی «مصالحۀ اخلاقی» استفاده کرده است. سوای رابطۀ سیاسی که با این کشور آمریکای مرکزی وجود دارد که به واسطۀ حمایت از مبارزه با جنایت تقویت گردیده، برای واشنگتن صحبت از حمایت از جنگ علیه یکی از جنایت پیشه ترین سازمان های جهان یعنی Ms-١٣ یا Mara Salvatrucha است.
این سازمان مخوف در سال های دهۀ هشتاد در لس آنجلس ایجاد شد و سپس در سراسر منطقۀ آمریکا گسترش یافت و تعداد اعضای آن به دهها هزار نفر می رسد که به ویژه در السالوادور تمرکز یافته اند. آنها افرادی درنده خو و خطرناک می باشند که دونالد ترامپ آنها را «غیرانسان و حیوان» خواند.
یکی از سخنگوهای سفارت آمریکا در السالوادور در مقابل مدارک بدست آمده توسط سی ان ان برای اولین بار اذعان داشت که آمریکا به واحدهای شبه نظامی کمک اعطا نموده و تصریح نمود که دولت آمریکا به شدت اتهامات مربوط به اعدام های بدون محاکمه را جدی گرفته و همواره در خصوص اتهامات مربوط به سوءاستفاده از نیروهای امنیتی ابراز نگرانی کرده است.
لیکن در مقابل چنین جملاتی، نشانه های آشکاری مبنی بر این امر وجود دارند که این جنگ در واقع هیچ تغییری نکرده است. این مبارزه بی وقفه ادامه دارد و در سرزمین های سخت و با ابزارهای کاملاً بیگانه با منطق قانون صورت می گیرد. آمریکا این باندهای شبه نظامی را مسلح کرده و از نظر مالی حمایت می کند لیکن می داند که با جنایتکارانی بسیار خطرناک طرف است. در این رابطه جنگ خونین از اخلاق سبقت گرفت.
مترجم: مریم شرکاء

 

پاسخی بگذارید