عرب ها امنیت ملی ایران را تهدید می کنند

عبدالستار قاسم

رای الیوم (انگلستان)


برای این که یک انسان یا کشور استدلال درست و محکم خود را حفظ کند؛ نباید استانداردهای دوگانه یا سه گانه اتخاذ کند بلکه باید استاندارد یکسانی را در موارد مشابه به کار گیرد. این مسئله ای است که بسیاری از عرب ها در برخورد یا دیدگاه خود نسبت به ایران اهمیتی به آن نمی دهند. عرب های بسیاری می گویند ایران امنیت ملی واحد عربی را چنانچه وجود داشته باشد، تهدید می کند و برای شیعه کردن اهل سنت تلاش کرده و اکنون بر چندین پایتخت عربی سیطره دارد. واژه سیطره در اینجا بسیار مبالغه آمیز است. فرض بر این است که از نفوذ و نه تصاحب صحبت شود.
در مقابل عرب ها از توطئه های خود علیه ایران با همکاری صهیونیست ها و آمریکایی ها صحبتی نمی کنند.
عرب ها امنیت ملی ایران را در روز روشن و به صورت مداوم از طریق آنچه در زیر می آید تهدید می کنند:
١- عرب ها ایران را به میزان زیادی با پایگاه های آمریکایی محاصره کرده اند. این پایگاه ها در عربستان، قطر، بحرین ، امارات، اردن، عراق و سوریه قرار دارند. در این پایگاه ها تسلیحات مرگباری وجود دارد که تاسیسات ایران، بنادر و پایگاه ها و مراکز علمی و صنعتی و.. ایران را تهدید می کنند. ایران در تیررس موشک های آمریکایی است.
٢- بسیار محتمل است که عرب ها درهای کشورهای خود را به روی دستگاه امنیتی صهیونیست ها به منظور برپایی مراکز جاسوسی علیه ایران باز کنند.
٣- عرب ها به تحریک علیه ایران در جهان غرب از طریق رسانه ها ادامه می دهند و در این جهت بسیار شیطنت می کنند و به تبلیغات علیه این کشور ادامه می دهند.
٤- تعدادی از کشورهای عرب در سطح اطلاعاتی در تشکیل باندهای مسلح در ایران برای انجام عملیات خرابکاری و تروریستی درگیر هستند و ایران در گذشته مدارکی در این باره ارائه کرده است.
٥- عرب ها از مجاهدین خلق علیه نظام ایران حمایت می کنند و هدف مشخص است براندازی نظام ایران.
٦- عرب ها سخنان تحریک آمیز درباره ایران می زنند مبنی بر این که جزایر سه گانه امارات را اشغال کرده است در حالی که آن ها این جزایر را به شاه زمانی که ژاندارم منطقه بود اهدا کردند.
پرسش های بسیاری وجود دارد که عرب ها باید به آن ها پاسخ دهند:
١- کدام یک برای عرب ها خطرناک تر می باشند: آمریکا یا ایران؟ آنچه می دانیم این است که آمریکا تاکنون نه بر ٤ پایتخت عرب بلکه بر ١٦ پایتخت سیطره دارد. چرا عرب ها از ٤ پایتخت صحبت می کنند، اما از پایتخت های دیگر حرفی نمی زنند؟
٢- ایران چگونه بر بیروتی سیطره دارد که مجهز شدن به تسلیحات ایرانی را به صورت رایگان نپذیرفت و تحت فرمان تسلیحاتی آمریکا باقی ماند؟ چگونه بر بغداد سیطره دارد زمانی که صدر منتقد ایران در انتخابات پیروز شد؟ چگونه بر صنعا سیطره دارد در حالی که حریم هوایی اش به روی عربستان باز است؟
٣- چه کشوری ثروت عرب ها را به تاراج می برد: آمریکا و غرب یا ایران؟ غربی ها دارایی های کشورهای عربی را به تحلیل می برند و ثروت های ناشی از نفت را در مقابل حمایت از نظام های عقب افتاده متعفنی تصاحب می کنند که همیشه امنیت ملی عرب را در معرض تهدید قرار می دهند.
٤- چه طرفی از صهیونیست ها در برابر عرب ها حمایت می کند تا بتوانند به تجاوزات خود ادامه دهند؛ ایران یا کشورهای غربی؟
٥-چه طرفی به عربستان اجازه می دهد یمن را نابود کند و به ایران اجازه نمی دهد به یمنی ها برای دفاع از خود کمک کند؟
٦- چرا عرب ها در برابر رویکرد ایران در جهت ساخت سلاح هسته ای مقاومت می کنند در حالی که در برابر ساخت تسلیحات اتمی از سوی صهیونیست ها اقدامی انجام نمی دهند؟
٧- آیا غرب وطن عربی را تجزیه نکرد و نظام های فئودالی را تحت عنوان کشور برای تضعیف عرب ها و تسهیل سیطره بر آن ها ایجاد نکرد؟
٨- نفوذ آمریکا و ایران چه تفاوتی دارد؟ من به سخنان آیت الله خامنه ای گوش می دهم و او اکثرا کشورهای عرب را دعوت به همکاری و وحدت برای منطقه و رفاه آن می کند، در حالی که آمریکایی همیشه علیه مقاومت و به نفع رژیم صهیونیستی اقدامات تحریک آمیز انجام می دهد.
٩- اگر رشد قدرت ایران به مذاقشان خوش نمی آید چرا از دارایی خود برای توسعه توانمندی های عملی و تکنولوژیک خود و در جهت ساخت تسلیحات و استقلال از کشورهای غربی بهره نمی برند؟ ایرانی ها می خواهند در عرصه جهانی عددی باشند و رهبران عرب ترجیح می دهند در آسایش و به دور از سختی و خطر باشند؛ و انتظار دارند که ایرانی ها هم مانند حاکمان عرب باشند؟

پاسخی بگذارید