سامح عبداهلش

روزنامه الاهرام (مصر)

با توجه به سناریوهای سه گانه مربوط به دیدار ترامپ با رهبر کره شمالی باید چند فرضیه محتمل است:

اول ترامپ با رهبر کره شمالی دیدار نخواهد کرد، دوم اینکه این خواهد کرد ولی در پایان دیدار به شکل نمایشی بر مخالفت با رفتار کره شمالی در گفتگو تاکید خواهد کرد یا سوم این دیدار انجام خواهد شد و پایان خواهد یافت، ولی ترامپ در اولیت فرصت اقدام به پایان  نزدیکی تصنعی با پیونگ یانگ خواهد کرد و بار دیگر تنش در شبه جزیره کره را تشدید خواهد نمود.

داستان بسیار ساده این است که آمریکا مایل با باقی ماندن نیروهای این کشور در منطقه جنوب شرق آسیا به خصوص در ژاپن و کره جنوبی در چارچوب تلاش این کشور برای مهار روسیه و چین است و تنها توجیهی که آمریکا می تواند از آن برای ضرورت تداوم حضور نیروهای این کشور در خارج از مرزها استفاده کند، کره شمالی کشور اتمی دشمن متحدین آمریکا در منطقه است که باید با این حضور با این کشور مقابله کرد.

در نتیجه پایان اختلاف کره شمالی و آمریکا و همسایگان این کشور به معنی عدم وجود توجیهی برای باقی ماندن نیروهای آمریکاست که آمریکا هرگز مایل به وقوع چنین امری نیست.

سیاست آمریکا تداوم تنش در جنوب شرق آسیا است که نمونه و الگویی از رویکرد تکراری آمریکا در دیگر مناطق جهان در راستای سیاست های این کشور از جمله در اوکراین در مرز روسیه و فتنه انگیزی بین اروپا و روسیه و نیز با ایران برای شعله ور کردن اختلافات بین سنی و شیعه در منطقه خلیج فارس (م) است.

آمریکا درصدد ایجاد ثبات در جهان نیست و هر کسی در چنین گمانی است، توهم دارد و مهمتر اینکه شیوه رفتار جدید آمریکا در مدیریت امور جهان برای تحقق منافع عالی آمریکا را نمی فهمد و درک نمی کند.

پاسخی بگذارید