🖌حنین غدار تحلیلگر موسسه واشینگتن برای سیاست خاور نزدیک در یادداشتی تحلیلی انتخابات پارلمان لبنان را فرصتی برای حزب الله قلمداد نموده است.
فرصت پیش روی حزب الله در فصای سیاسی لبنان

حنین غدار تحلیلگر موسسه واشینگتن

موسسه واشینگتن

به صورت خلاصه باید گفت قانون جدید منجر به تثبیت وضعیت موجود با حفظ بسیاری از شخصیت‌های سیاسی اصلی و رسیدن حامیان بیشتر حزب‌الله به پارلمان شد.
رفتارهای احتمالی پس از پیروزی حزب الله در انتخابات  و نتایج متاثر از آن را می توان درقالب ۳ روایت چهارچوب بندی کرد:

نخست:
احتمالا حزب‌الله دست به شادی زیاد پس از پیروزی نزند زیرا این اقدام، منجر به نگرانی جامعه بین‌المللی می‌شود و چه بسا غرب را به تحمیل تحریم‌های اقتصادی و غیره بر لبنان تشویق کند. درعوض، احتمال می‌رود حزب‌الله طوری رفتار کند گویا اتفاقی نیفتاده و همچنین اقدام به تثبیت الحریری در جایگاه نخست‌وزیری کند.
این بدان معنا نیست که حزب‌الله و شرکایش در پارلمان بر همه چیز توافق دارند اما هنگامی که موضوع مربوط به مسایل اساسی مانند عزل و نصب‌ها در مراکز امنیتی، جنگ‌ها در منطقه و مسایل خارجی دیگر باشد، این حزب‌الله است که تصمیم‌ها را میگیرد.

دوم:
احتمال می‌رود حزب‌الله از اکثریت پارلمان برای مشروعیت دادن به سلاحش استفاده کند.
«سید حسن نصرالله» دبیرکل حزب‌الله اخیرا گفت افکار عمومی درباره این قضیه تغییر کرده و ملت لبنان از «مقاومت» در مبارزه با اسرائیل حمایت می‌کنند.
نظر به سیاست «بیطرفی» که سعد الحریری آن را مطرح کرد – و اساس در عدم مقابله با حزب‌الله خلاصه می‌شود- احتمال وجود حزب سیاسی مسلح دائمی، دیگر مسأله مورد اختلاف زیاد، حداقل در سطح محلی و داخلی نخواهد بود.

سوم:
حزب‌الله به سمت تغییر قوانین پیش خوهد رفت تا تسلط خود را برای طولانی مدت تضمین کند.

پاسخی بگذارید