دعوت تحلیلگر برجسته مصری از کشورهای عربی برای درس گرفتن از تجربه شبه جزیره کره و حل و فصل نزاع ایرانی - عربی بدون باج دهی به آمریکای ترامپ
درس کره ای در توقف باج خواهی و اخاذی بین المللی

عماد الدین حسین

روزنامه الشروق (مصر)

با توجه به یک دوره طولانی از مسابقه تسیلحات اتمی بین دو کره شمالی و جنوبی و جنگ سرد بین آمریکا و شوروی و در نهایت برآورده شدن آرزوی ملت های جنوب شرق آسیا و شبه جیزه کره برای کاهش این بحران و نیز مقایسه عقب افتادگی کره شمالی به همراه تبدیل شدن این کشور به منبع تهدید و ترس از آزمایش های اتمی و موشکی آن در مقابل پیشرفت و توسعه کره جنوبی به همراه ژاپن و سوء استفاده قدرت های بزرگ به خصوص آمریکا از طرفین بحران در شبه جزیره کره و باج خواهی آمریکا از کره جنوبی و ژاپن می توان اینگونه نتیجه گرفت که دو کره بعد از جنگ جهانی دوم به حیات خلوتی برای درگیری و جبهه بندی و عرصه رقابت آمریکا با روسیه و چین تبدیل شده اند.
این درگیری به نفع ملت های دو کشور و منطقه نبود بلکه به سود قدرت های بزرگ به خصوص ایالات متحده بود. گزارش های فراوانی از مخالفت کره جنوبی با فشارهای دولت ترامپ به این کشور برای پرداخت هزینه های بالای مالی در مقابل حمایت آمریکا از این کشور در مقابل تهدیدات همسایه شمالی اش حکایت دارد.
بر اساس این گزارش بهای نزدیکی سئول به پیونگ یانگ بسیار کمتر از هزینه ای است که ترامپ از کره جنوبی مطالبه می کند. فلسفه اصلی در تعامل دولت ترامپ با بسیاری از کشورهای جهان از جمله ژاپن و کره جنوبی و نیز کشورهای عضو ناتو و در نهایت کشورهای عربی خلیج فارس نیز بر همین مبنای باج خواهی و اخاذی از آنها است….
رهبر کره شمالی با اعلام ناگهانی توقف آزمایش های اتمی این کشور جهان را شگفت زده کرد، اما این امر به معنی تسلیم شدن او نبود بلکه قبل از آن اقدام به تکمیل روند آزمایش های اتمی خود کرده بود. بحران شبه جزیره کره در روند حل و فصل قرار گرفته، ولی پایان نپذیرفته است و به احتمال زیاد مذاکرات سخت و دشواری اساسا برای بهایی که کره جنوبی و ژاپن برای ادغام مجدد کره شمالی بپردازند، در پیش خواهد بود و اینکه آیا «آمریکای ترامپ» این معامله را خواهد پذیرفت یا آن را بر هم خواهد زد؟!
سوالی که ما را در منطقه عربی به خود مشغول کرده این است که همانطور که با صهیونیست ها نشستیم و مذاکره کردیم، آیا وقت آن نرسیده که به فکر فرمول و شیوه ای برای پایان درگیری و نزاع با ایران باشیم که برخی آنها را قطعی می دانند و خشک و تر در آن خواهد سوخت و کسی به جز اسرائیلی ها و دشمنان اعراب و مسلمانان از آن سودی نخواهد برد؟ ! …آیا ما حکماء و عقلایی داریم که به فکر راه حلی در این خصوص به تقلید از دو کره باشند؟!

پاسخی بگذارید