زورگویی به ایران نتیجه معکوس خواهد داشت

سید حسین موسویان

سرمقاله رویترز

نتانیاهو دریک شو تبلیغاتی ایران را به دوروغگویی متهم و با ارائه تعدادی فایلو سی دی مدعی شد که بعد از برجام ، ایران برنامه هسته ای خود را مخفیانهتوسعه داده است. ظریف وزیر خارجه ایران درباره ادعاهای نتانیاهو در تویئتی نوشتپسربچه‌ای که نمی‌تواند از چوپان دروغ‌گو بودن دست بکشد، باز هم می‌خواهدطبق عادتش عمل کند.

همانطور که من در کتاب هسته ای خود مستند کرده ام، مقامات اسراییل ازسال ۱۹۹۲ تا کنون سعی کرده اند جامعه جهانی را قانع کنند که ایران دنبالبمب هسته ای است تا بدینوسیله واقعیت وجود صدها بمب اتمی در اسرائیلرا کتمان کنند.

نمایش تبلیغاتی این مقام اسراییلی در مقطع بسیار حسابشده ای صورت گرفت زیرا چند روز دیگر ترامپ ریئس جمهور آمریکا  قرار است درمورد خروج از برجام تصمیم بگیرد.  در هرصورت نتانیاهو در شو تبلیغاتی خود نتوانست هیچ مدرکی در مورد نقضبرجام توسط ایران ارائه کند و ادعاهایش مربوط به گذشته فعالیت های هسته ای ایران بود.

اجرای کامل تعهدات ایران در برجام بارها توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی وحتی مقامات امنیتی آمریکا تایید شده استلذا تلاش نتانیاهو برای زمینهسازی خروج ترامپ از برجام بود. در طول پانزده ماه گذشته، ترامپ در اجرای تعهدات برجامی امریکا کوتاهی کرده ،مانع رفع تحریم‌های مربوطه شده و ازسایر کشورها خواسته با ایران همکاری اقتصادی نداشته باشند.

سیاست های ترامپ برمبنای این تصور است که ازطریق اعمال فشار، ایران را تسلیم خواسته های خود خواهد کرد.

سابقه روابط ایران و امریکا نشان می‌دهد که ایران تسلیم فشارهای آمریکانمی‌شودتجربیات دست اول من از سوابق کاری گذشته بعنوان مسئول کمیته سیاست خارجی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و سخنگوی پرونده هسته ای ایران نشان می دهد که ایران درمقابل فشارهای امریکا دست به هر کاری میزند تادست برتر پیدا کند.

شیوه رهبران ایران این است که درمقابل فشار، باانعطاف ناپذیری و سرسختی واکنش نشان می‌دهندتجربه گذشته مذاکرات هسته ای نشان داد در مقابل مخالفت امریکا با حق غنی سازی ، ایران برنامه و توان هسته ای خود را توسع هدادلذا کلید حل بحران هسته ای ایران تحریم ها نبود بلکه پذیرش غنی سازی و چرخه سوخت ایران بود که در حقیقت آمریکاتسلیم خط قرمز ایران شد.

تجربه جنگ هشت ساله علیه ایران هم همین واقعیت را نشان دادباوجودی که همه  قدرتهای جهانی و کشورهای عربی همسایه ایران با تمام قدرت حتی بااستفاده سلاح های شیمیایی و بیولوژیک،از تجاوز صدام به خاک ایران حمایت کردند ، با این وجود ایران مقاومت کرد و تمامیت ارضی خود را حفظ کرد.

اگر ترامپ می خواهد ۲۲ اردیبهشت از برجام خارج شود، نباید با این گمان باشد که ایران آسیب پذیر بوده و در تنگناستعلیرغم تصور برخی در واشینگتن، شاخصه های اقتصاد ایران قوی استتولید سرانه ناخالص ملی ایران در سال گذشته ۱۱٪ بوده وقیمت فعلی نفت هم حدود ۷۰ دلار استاز نظر سیاسی هم مشارکت ۷۲٪ مردم ایران درانتخابات اخیر ریاست جمهوری نشانه مهمی است.

مهم‌تر اینکه تظاهرات مخالف در چند ماه قبل در ایران را  باید در چهارچوب رقابت‌های سیاسی داخلی نگریستالبته مشکلات اقتصادی مردم هم واقعی وهم جدی است که بخشی از آن بخاطر حذف برخی از سوبسید ها در رونداصلاحات ساختاری بودجه کشور و بخشی بخاطر عدم پایبندی امریکا در رفع تحریم‌های برجامی است

پاسخی بگذارید