تاریخ: ۱۱:۵۴ :: ۱۳۹۷/۰۱/۲۳
هدف آمریکا از حمله احتمالی به سوریه چیست؟

 محمد السعید ادریس تحلیل گر مرکز مطالعات راهبردی الاهرام مصر

رای الیوم (انگلستان)

 اگر هدف حمله آمریکا به سوریه افشار بر روسیه و ایران و پایان کار حزب ا… بعنوان خنجری بر پشت اسرائیل باشد، ضربه ای در خور توجه خواهد بود و روسیه در معرض آزمون سختی قرار گرفته است.  مساله ای که هیچ کس حرفی از آن نمی زند، تحقیقات درباره استفاده یا عدم استفاده نظام سوریه از سلاح شیمیایی است. دو سناریوی حمله احتمالی آمریکا علیه سوریه عبارتند از:

اول ضربه واقعی و دردناک علیه روسیه و ایران و پایان دادن به کار حزب ا….بعنوان خنجری بر پشت اسرائیل. در صورت وقوع این سناریو روسیه در معرض آزمون سختی قرار گرفته که یا باید با عمل به هشدارها و وعده های خود، پاسخ قوی به حمله آمریکا بدهد یا با عقب نشینی از جایگاه بین المللی اش، به روسیه ضعیف سال ۹۱ بازگردد.

همچنین در صورت قوی بودن ضربه آمریکا به روسیه، تسلیحات روسیه و اراده پوتین در معرض آزمون قرار دارد.

سناریوی دوم ضربه ساختگی و تصنعی به سوریه برای گمراه کردن همه و بازیابی قدرت خود در داخل سوریه است. غرب به صورت واقعی در کمین روسیه نشسته و بعید نیست که هدف از این حمله کشاندن روسیه به تقابل باشد، درعین حال پیش بینی وقوع هر یک از این سناریوها دشوار است.

این حمله در صورت شکلگیری یک نبرد خارج از محدوده حمایت شورای امنیت و به واقع اشتباهی بزرگ است. مساله حقوق بشر نیست، بلکه طرح سیاسی غرب برای هدف قرار دادن و ضربه زدن به روسیه و ایران و پایان دادن به کار حزب ا… بعنوان خنجری بر پشت اسرائیل است. این  عدم صحبت درباره جنایات اخیر آمریکا در افغانستان علیه کودکان و چشم پوشی از جنایات جاری در یمن نیز مسئله ای به شدت مضموم بوده که باید مورد توجه جوامع بشری قرار گیرد مسئله ای که مغرضانه در سانسور خبری قرار گرفته است.

پاسخی بگذارید