گروه: اخبار
تاریخ: ۱۵:۴۸ :: ۱۳۹۶/۱۲/۲۰
محاصره قطر باعث خسارت بخش کشاورزی در عربستان شد

الرایه

بخش کشاورزی در عربستان سعودی بعد از محاصره قطر با خسارت های زیادی روبرو شده است بویژه در منطقه شرقیه این کشور. دلیل این ضرر نیز بستن مرزهای زمینی ، هوایی و دریایی عربستان با قطر و محاصره ظالمانه علیه قطر است. مردم منطقه شرقیه عربستان سعودی در اقتصاد بر کشاورزی تکیه دارند و  ۹۰ درصد از تولیدات آنها خرما و رطبی است که در گذشته این محصولاتشان را وارد بازار قطر می کردند. در حال حاضر آنها از سوی دولتشان حمایت نمی شوند تا جلو این خسارت و فروپاشی تجارت آنها گرفته شود .

روزنامه عکاظ عربستان نوشت ؛ کشاورزان منطقه شرقیه از برداشت و چیدن محصولاتشان بویژه گوجه دست برداشته اند زیرا بازار کشاورزی فرو پاشیده است و یک صندوق گوجه در عربستان به یک ریال و صندوق کدو به ۴ ریال و بادمجان و کاهو ۳ ریال و کلم به ۴ ریال رسیده است و علاوه بر این مالیات هایی نیز بر کشاورزان تحمیل شده است با این وضعیت بخش کشاورزی عربستان به دیگر بخش های خسارت دیده پیوست و اینها همه دستاورد سیاست های غلط محمد بن سلمان بی تجربه است.

پاسخی بگذارید