روسيه در جلسه شوراي امنيت سازمان ملل در خصوص تمديد تحريم تسليحاتي يمن و تحت فشار قرار دادن ايران، به دو پيروزي دست يافت.
دو پیروزی روسیه در برابر آمریکا

 فرانس بيست و چهار

گفت و گوهاي حساس ديپلماتيک در جلسه شوراي امنيت، به پيروزي مسکو منتهي شد. روسيه در جريان راي گيري تمديد قطعنامه تحريم سلاح يمن، پس از وتوي طرح ارائه شده از سوي انگليس، موفق شد قطعنامه مورد نظرش را تصويب کند. در طرح قطعنامه اي که انگليس پيشنهاد کرده بود، ايران محکوم مي شد.
نشست شوراي امنيت دو پيروزي براي روسيه در بر داشت. روسيه، ابتدا طرح قطعنامه انگليس را که از سوي انگليس و فرانسه حمايت مي شد، وتو کردند. اين قطعنامه ايران را که احتمالا به حوثي هاي براي بمباران عربستان سعودي سلاح تحويل داده است، هدف قرار مي داد. اما از نظر روسيه، گزارش سازمان ملل مويد دخالت مستقيم ايران نبوده است. فرانس بيست و چهار بخشي از سخنان واسيلي نبنزيا نماينده روسيه در سازمان ملل را پخش کرد. وي گزارش کارشناسان سازمان ملل را سياسي خواند.
روسيه پس از وتوي اين قطعنامه، طرح خود را پيشنهاد کرد. اين قطعنامه تداوم تحريم يمن براي يک سال ديگر را در خود دارد. اما قطعنامه اجازه اقدامي عليه ايران متحد روسيه را نمي دهد. واشنگتن با هدف تحريم ايران به دليل تحويل سلاح به يمن، از ماه ها پيش سازمان ملل را براي تحقق خواسته اش تحت فشار قرار داده است. از نظر فرانسه و انگليس که متحدان آمريکا هستند، ايران به يمني ها سلاح داده است.
فرانس بيست و چهار بخشي از سخنان جاناتان الن نماينده انگليس در شوراي امنيت را پخش کرد. وي گفت، ايران و ساير کشورهايي که قطعنامه هاي شوراي امنيت سازمان ملل را نقض مي کنند، بايد مسئول اين اقدام معرفي شوند.

گزارشگر ادامه داد: ايران پس از راي گيري با صدور بيانيه اي اتهامات مطرح شده در خصوص ارسال سلاح به يمن را قويا رد کرد.
با اين حال تمامي پانزده عضو شوراي امنيت به اتفاق آراء قطعنامه پيشنهادي مسکو  را که در آن اشاره اي به ايران نشده بود و صرفا به تمديد يک ساله تحريم هاي تسليحاتي عليه يمن اکتفا شده بود پذيرفتند.
يمن در سال هاي اخير به صحنه جنگ نيابتي ميان ايران و عربستان سعودي از متحدان اصلي منطقه اي امريکا تبديل شده است.
وتوي قطعنامه شوراي امنيت به وسيله روسيه شکستي براي آمريکا بود که ماه ها است تلاش دارد با لابي گري ايران را در قبال تحولات يمن مسئول بداند و در عين حال نيز تهديد کرده است در صورت عدم اصلاح نقص هاي جدي موجود در توافق هسته اي سال ۲۰۱۵ ميان ايران و قدرت هاي جهاني، از آن خارج مي شود.
انگليس با مشورت فرانسه و آمريکا پيش نويس قطعنامه اي را تهيه کرده بود که در ابتدا خواستار محکوميت ايران به خاطر نقض تحريم هاي تسليحاتي سازمان ملل عليه سران حوثي و اتخاذ اقداماتي به منظور مقابله با ايران شده بود.
اين درحالي است که  در آخرين نسخه پيش نويس انگليس بخش مربوط به محکوميت ايران حذف شده بود و در عوض صرفا ابراز نگراني کرده بود که بازرسان سازمان ملل ناظر بر تحريم هاي يمن گزارش داده اند ايران تحريم هاي هدفمند تسليحاتي عليه يمن را به خاطر ناتواني از توقف دسترسي حوثي ها به پهپادها و موشک هاي ساخت تهران نقض کرده است.
ائتلافي به سرکردگي عربستان سعودي سال ۲۰۱۵ با دخالت در يمن از نيروهاي دولتي اين کشور در جنگ با شورشيان حوثي متحد ايران حمايت کرد. ايران هرگونه حمايت تسليحاتي از حوثي ها را رد کرده است.

نماينده روسيه در سازمان ملل در نشست شوراي امنيت گفت: قطعنامه پيشنهادي انگليس، اوضاع يمن را پيچيده تر و بحراني تر مي کند.
به گزارش شبکه تلويزيوني الجزيره مباشر، واسيلي نبنزيا نماينده دائم روسيه در سازمان ملل در نشست شوراي امنيت پيش از رأي گيري در مورد قطعنامه  انگليس در مورد محکوم کردن ايران به نقض تحريم تسليحاتي يمن گفت:

امکان ندارد روسيه از پيش نويس قطعنامه پيشنهادي نماينده انگليس براي تمديد فعاليت تيم کارشناسان وابسته به کميته تشکيل شده بر اساس قطعنامه۲۱۴۰، حمايت کند. نبايد هيچ گونه سو تفاهمي در اين زمينه پيش آيد ما با اکثريت بندهاي ذکر شده در پيش نويس قطعنامه موافق هستيم، ولي با نتيجه گيري ها و دلايل ثابت شده که به بررسي ها و تحقيقات بيشتري نياز دارد، مخالف هستيم.

ما با تمديد منع فروش تسليحات به يمن موافق هستيم و تمام تلاش خود را براي تصويب شدن قطعنامه بدون اضافه کردن  يک عبارت و حتي يک کلمه به آن به کار گرفتيم، اما متأسفانه اين امر محقق نشد. ما به لحاظ اصولي با تمديد کميته کارشناسان فني تحت نظارت کميته مجازات ها در يک چارچوب سياسي شده و اينکه به مسائل تکنيکي و فني پرداخته نشود و فقط مسائل سياسي و جفرافيايي مطرح شود مخالف هستيم. پيشنهاد دهندگان قطعنامه مي خواهند ما به قطعنامه اي رضايت بدهيم که اوضاع يمن را پيچيده تر مي کند. از سه روز پيش روسيه درخواست تمديد زمان کرده است تا جزئيات بيشتري در مورد استفاده از تسليحات در يمن بررسي شود، اما پاسخ قانع کننده اي دريافت نکرديم و در عوض ما پيشنهاد خود را مطرح کرديم و در مشورت ها با تيم کارشناسان نظرات خود را بيان کرديم و با بندهايي که در پيش نويس قطعنامه گنجانده شده بود و به نتيجه گيري هايي که جاي بحث دارد، اعتراض کرديم.

ما شاهد تلاش همکاران خود بوديم که نتيجه گيري هاي تيم کارشنانسان را قبل از اينکه به صورت قطعي ثابت شود ارزيابي مي کردند. از اين رو اين قطعنامه نتوانست موافقيت اکثريت اعضاي شوراي امنيت را کسب کند و اين موضوع باعث اختلاف در ميان اعضا مي شود، در حالي که نيازمند وحدت صف بيش از هر زمان ديگري هستيم. بندهاي ذکر شده در قطعنامه پيشنهادي انگليس داراي آثار و پيامدهاي منفي نه فقط بر يمن بلکه بر کل منطقه خواهد بود و اين موضوع باعث شدت يافتن تنش ها و درگيري بين طرف هاي اصلي خواهد شد. بارها ذکر کرده ايم که بازي با نقشه جغرافياي سياسي منطقه و به ويژه روابط بين کشورهاي اسلامي و بين سني و شيعه بسيار خطرناک است. به جاي متشنج کردن روابط بين طرف هاي مختلف در خاورميانه، بايد از طريق گفتگوهاي چندجانبه و بر اساس احترام به توافق برسيم. ما يک جايگزين موفق را در قالب طرحي براي  متحد ساختن طرف ها ارائه داديم، اين طرح بر مجازات ها و اعمال فشار تمرکز نمي کند بلکه بر تلاش هاي همگاني و متحد براي حل بحران ها با تمام حسن نيت تمرکز مي کند. ما بايد گفتگوها را از سر بگيريم و روسيه طرحي را براي مذاکره درباه نزاع هاي منطقه اي و اعتماد سازي در منطقه خليج (فارس) آغاز کرده است.

امنيت منطقه اي تفکيک پذير نيست و قطعنامه هاي شوراي امنيت نبايد دچار سياست زدگي شود، بلکه بايد فني و کارشناسي باشد و ما خواهان تمديد مأموريت تيم کارشناسان فني هستيم و از آن حمايت مي کنيم، اما براي تصويب بندهايي که  به موجب بند هفتم منشور سازمان ملل اعمال مي شود، بايد به اطلاعاتي که ثابت شده هستند استناد کرد. از اين رو بايد به اطلاعات بيشتري دست يابيم و ادامه فعاليت تيم کارشناسان در اين زمينه ضروري است. جايگزين ما اين است که قطعنامه فني براي تمديد مأموريت تيم کارشناسان به رأي گذاشته شود.

پاسخی بگذارید