حل بحران یمن با همکاری ایران و عربستان، زمینه ساز رفع بحران‌های منطقه
راه حل بحران یمن و آغاز بهبود روابط عربستان و ایران

سید حسین موسویان

روزنامه فرنکفورتر آلگماینه (آلمان)

جنگ سعودی کشوریمن را دربدبختی غرق کرده، موجب ازدست رفتن جان هزاران و آوراه گی میلیونها انسان شده واین کشور را درمعرض فاجعه مصیب باربیماری مسری وبا قرارداده است بطوریکه سازمان ملل، وضعیت یمن را بدترین بحران پنجاه سال گذشته درجهان خوانده است.

بااین وجود درمیان بحرانهای متعدد در خاورمیانه، شانس صلح دریمن بیشتر است. درحاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ، معاون وزیر خارجه ایران و چهار کشور اروپایی آلمان، فرانسه، انگلیس و ایتالیادرمورد یمن گفتگو کردند.این تحول مهمی است و اگر اروپاییها بتوانند آمریکا و عربستان را همراه کنند، شانس شکستن بن بست بحران یمن از طریق دیپلماسی بوجود خواهد آمد. مذاکرات هسته ای نیز ابتدا بین ایران و سه کشوراروپایی آغاز و سپس آمریکا به آن پیوست.درهرصورت، ایران صرفا باید درصورت خواست حوثی ها وارد مذاکرات یمن شود درغیراینصورت ورود ایران مشروعیت نخواهد داشت.

دوقدرت منطقه ای ایران و عربستان روابط دیپلماتیک خود را قطع کرده و تقریبا در تمام بحرانهای منطقه ای، دردوجبهه مخالف یکدیگر ایستاده اند.عربستان که دردوره اوباما از برجام حمایت کرد، اکنون درخط ترامپ برای نابودی آن تلاش میکنند. متقابلا تنش ها بین ایران و آمریکا بالا گرفته و هیچ ارتباط درسطح رسمی و غیررسمی بین دوکشور وجود ندارد.  چنین وضعیتی، ابتکاری از سوی قدرتهای منطقه ای و بین المللی برای بهبود اوضاع منطقه را ضروری تر ساخته است.

حل بحران یمن ازطریق دیپلماسی بین المللی میتواند موجب سازش جناحهای درگیردرداخل یمن شده، اختلافات ایران و سعودی را کاهش داده، روند افزایش تشنج بین کاخ سفید و تهران را مهار نموده و به بزرگترین فاجعه انسانی فعلی جهان خاتمه دهد . حل بحران یمن ساده تر از سوریه است زیرا درسوریه قدرتهای منطقه ای و بین المللی بسیار زیادی دخیل هستند درحالیکه درمورد یمن عربستان و آمریکا و ایران میتوانند نقش کلیدی درمدیریت بحران را ایفاء کنند.

فرمول حل سیاسی بحران یمن میتواند مشابه فرمول افغانستان و عراق باشد که عناصر اصلی آن بین گروههای اصلی داخلی، قدرتهای جهانی و منطقه ای، بویژه آمریکا و ایران، توافق شد. اصول کلیدی مدیریت بحران افغانستان و عراق از این قراربود:

۱-حفظ تمامیت ارضی،

۲-تشکیل دولت فراگیرملی با مشارکت گروههای اصلی،

۳-احترام به خواست اکثریت  و حقوق اقلیت،

۴- انتخابات آزاد با نظارت سازمان ملل،

۵-همکاری برای تامین کمک های انسانی و

۶- بازسازی اقتصادی.

ایران، اروپا ، آمریکا و عربستان میتوانند روی چنین فرمولی برای حل بحران یمن توافق کنند، به جنگ خونین فعلی پایان بخشیده و جان انسانهای بیشماری را نجات دهند.

حل بحران یمن باید درقالب سازمان ملل و تایید شورای امنیت این سازمان باشد. چنین راه حلی موجب نجات عربستان و آمریکا ازباتلاق جنگ یمن نیز خواهد شد. بحث داغ فعلی درآلمان درمورد توقف صدور سلاح به کشورهای درگیر درجنگ یمن، باید منجر به تصمیم توسط اروپا و همه کشورها گردد.

حل بحران یمن باهمکاری ایران و عربستان، زمینه ساز حل سایر بحرانهای منطقه از طریق دیپلماسی شده و چشم انداز همکاریهای کلان قدرتهای منطقه ای برای تامین صلح و ثبات پایدار درخاورمیانه را فراهم خواهد کرد.

پاسخی بگذارید