آماده فروش موشک های اس ٤٠٠ به آمریکا می باشیم

مائورو ایندلیکانو

ایل جورناله (ایتالیا)


سرگئی چمزوف فقط یکی از همکاران مهم ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه که از دوران کاری در درون سازمان کا گ ب در درسدا می شناسد، نیست. وی همچنین و چه بسا به ویژه مدیرعامل شرکت بزرگ روس تِک می باشد. یکی از شرکت های دولت روسیه که درآمدهای فراوانی عاید بودجۀ کشور کرده و به تولید و فروش سلاح یعنی بخش راهبردی و مهم برای اقتصاد کشور و نیز به منظور تعیین مانورهای ژئوپلیتیک مسکو می پردازد. در روزهای اخیر چمیزوف از سوی نشریۀ واشنگتن پست مورد مصاحبه قرار گرفت و در پاسخ هایی که در اختیار این روزنامۀ چاپ پایتخت آمریکا قرار داده چارچوبی از اوضاع پیرامون راهبردهای آیندۀ شرکت روس تِک و نیز روابط میان مسکو و تعدادی از «مشتریان» آن همچون به ویژه کشورهای عضو ناتو ترسیم نموده، مهم ترین بخش مصاحبه زمانی بود که صحبت از سامانۀ دفاعی اس- ٤٠٠ مورد درخواست بسیاری از کشورها از جمله متحدان آمریکا به میان آمد.
«ما می توانیم به آمریکا نیز سامانۀ اس-٤٠٠ بفروشیم»
آنتون ترویانووسکی، خبرنگاری که با چمزوف مصاحبه کرد مرد شمارۀ یک شرکت روس تِک را در خصوص فروش سامانۀ دفاعی روسیه به برخی کشورها مانند ترکیه و عربستان سعودی تحت فشار قرار داد. چمزوف در پاسخ چنین گفت: «هیچ چیز غیرعادی در این رابطه وجود ندارد. زمانی که اوضاع سیاسی در جهان تنش آلود است هر کشوری می کوشد امنیت خود و طبعاً امنیت حریم هوایی خود را تأمین کند». اتفاقی نیست که همکار پوتین به یک درخواست بالای اس- ٤٠٠ از سوی کشورهای متعدد اشاره کرد و وجود تماس هایی با ترکیه و عربستان سعودی را نیز مورد تأیید قرار داد. در این مقاله آمده است: «ما اقدام به امضای قراردادی با ترکیه نمودیم. تاکنون تولید را نیز شروع کرده ایم و باید در سال ٢٠١٩ تحویل آنها را آغاز نماییم. در مورد عربستان سعودی نیز در آستانۀ مذاکره هستیم ولی هنوز هیچ تصمیم قطعی در این رابطه اتخاذ نشده است». سرانجام در خصوص توافقات با کشورهای عضو ناتو و کشورهای نزدیک به آمریکا توضیح داده شد: «سامانۀ اس-٤٠٠ یک سامانۀ تهاجمی نیست، یک سامانۀ دفاعی به شمار می آید».
از اینجا گوشه و کنایه که طعم تحریک هم می دهد، آغاز می شود. چمزوف باز هم در توضیح گفت: «چنانچه واشنگتن آن را از ما بخواهد ما می توانیم به آمریکا هم بفروشیم. از نقطه نظر راهبردی به راستی هیچ مشکلی وجود ندارد و هیچ مشکلی نیز برای روسیه به لحاظ امنیتی نمی بینم. برعکس، چنانچه کشوری قادر به تأمین امنیت حریم هوایی خود باشد خود را امن تر احساس خواهد کرد و کسانی هم که ممکن است قصد حمله به این کشور را داشته باشند، در این خصوص تجدیدنظر خواهند کرد». سخنی که چنانچه از یک سو به نظر می رسد بخواهد تابوی مبادلات تسلیحاتی میان مسکو و واشنگتن را از بین ببرد از سوی دیگر به گونه ای به نظر می رسد بخواهد این ایده را مطرح سازد که سامانۀ دفاعی که روسیه دایر نموده در مقایسه با سامانۀ دفاعی آمریکا پیشرفته تر است به طوری که نمی توان درخواست های احتمالی آمریکا را در آینده بعید دانست.
«آمریکا و روسیه باید با هم همکاری کنند»
چمزوف در خلال این مصاحبه دربارۀ روابطی نیز سخن گفت که انتظار می رود میان واشنگتن و مسکو برقرار گردد. چنانچه از یک سو خطر بازگشت به شتاب برای دستیابی به تسلیحات خاطر نشان شده است، لیکن از سوی دیگر مرد شمارۀ یک شرکت روس تِک امیدوار است که بهبودی قاطع روابط میان دولت ترامپ و دولت پوتین، رئیس جمهور روسیه حاصل گردد. چمزوف در جبهۀ نخست اشاره های آشکاری به پیمان های استارت در خصوص کاهش تسلیحات هسته ای که در اختیار هر دو ابرقدرت است، نموده است. وی در این رابطه گفت: «این پیمان ها باید بار دیگر مورد بحث قرار گیرند لیکن ببینید چه چیزی در حال وقوع است: اکنون آمریکا در آستانۀ اتخاذ یک برنامۀ جدید است و این امر مسائل را آسان تر نخواهد کرد». لیکن در جبهۀ دیگر همکار پوتین به ویژه دربارۀ منطقۀ خاورمیانه و نیز لزوم گفتگو میان روسیه و آمریکا به منظور ایجاد ثبات در جبهه های مختلف و امتناع از بروز نشانه های دیگری از تنش سخن گفت. در حالی که این تنش ها برعکس در این ساعات در حال وقوع است.
چمزوف خطاب به مصاحبه کننده اش چنین گفت: «ببینید این روزها چه چیزی در حال رخ دادن است. هرچه زودتر مجدداً روابطی عادی میان روسیه و آمریکا برقرار کنیم، جهان بهره بیشتری خواهد برد: جبهه های داغی که امروز باز شده اند به راستی تعدادشان بسیار است».

پاسخی بگذارید