مشاور سابق سنای آمریکا: برجام توافقی چند جانبه بوده و یکطرفه قابل تغییر نیست

جیمز جورج جترس مشاور سابق حزب جمهوریخواه در سنای آمریکا

نیویورکر

برجام توافقی چند جانبه است که نمی توان بدون در نظر ‏گرفتن موضع همه طرف ها آن را تغییر داد. اروپایی ها نگران هستند که اگر با ما (آمریکا) همراه نشوند، دست ‏به کار خطرناک و تندی همچون اشغال عراق بزنیم. اما یک چیز را درباره اروپایی ها باید به خاطر داشته باشید و آن اینکه جرات و جسارت آنها در عرصه بین ‏المللی هیچ است. وقتی ما تهدیدشان می کنیم، آنها کاملا خود را می بازند و تردید نداشته باشید که می توانیم تهدیدشان کنیم.

می ‏توانیم از لحاظ مالی آن ها را تهدیدات کنیم چرا که ما بر دستگاه های اطلاعاتی و نظامی آنها سیطره داریم. آنها بیش از آنکه متحد باشند، اقمار ‏آمریکا هستند و خودشان هم این موضوع را می دانند.

نگرانی من این است که وقتی که اروپایی ها را در جلسات تهدید کنیم، آنها جا بزنند.‏ هر کسی در آمریکا رییس جمهور باشد، بریتانیا متحدی است که می توان روی آن حساب کرد. ‏ بریتانیا آن طوری که درباره تونی بلر نخست وزیر اسبق انگلیس مطرح بود، سگ (‏poodle‏) ایالات متحده است. آلمان و ‏فرانسه تا حدودی به دلیل روابط اقتصادی با ایران متفاوت هستند.  این تفاوت را شما درباره تحریم های ثانویه آمریکا می بینید که ‏این دو کشور تلاش کرده اند، شرکت های خود را با وجود مخالفت های آمریکا وارد سرمایه گذاری در ایران بکنند. ‏

اروپا به دشواری بتواند به شکل مستقیم و علنی رویاروی خواسته ایالات متحده قرار ‏بگیرد. اگر با واشنگتن همراه نشوند، راهبرد تاخیر را انتخاب می کنند و تلاش خواهند کرد وارد جریان مذاکره با آمریکا شوند.‏

 کنگره از تصمیم ‏خروج از برجام پشتیبانی نخواهد کرد، ولی به نظرم از تغییر در برجام در راستای خواسته ترامپ پشتیبانی خواهد کرد. اکثریت کنگره شامل همه جمهوریخواهان با گرایش نظامی گری، ضد ایرانی هستند.

 دموکرات ها می خواهند میراث اوباما را حفظ کنند.آنها فکر می کنند بهتر است این کار را از راه اصلاح و ‏تغییر برجام انجام داد. این بهتر از این خواهد بود که ترامپ از برجام خارج شود.

با وارد کردن موضوع برنامه موشک بالستیک ایران و در نظر گرفتن واکنش اروپایی ها، ‏نمایندگان کنگره تمایل دوچندانی برای تغییر برجام پیدا می کنند. اروپایی ها اگر در کنار ما بایستند، کنگره به سمت ‏تغییر برجام خواهد رفت و اگر مخالفت کنند، نمایندگان کنگره این نگرانی را پیدا خواهند کرد که آمریکا منزوی بشود.
در ‏حالت دوم، کنگره تصمیم گیری را به ترامپ خواهد سپرد که یا عقب نشینی کند یا اینکه از توافق خارج شود. ‏

 برجام توافقی بین المللی و چندجانبه است که نمی توان بدون در نظر ‏گرفتن موضع همه طرف های گروه ۱+۵ آن را عوض کرد.‏

پاسخی بگذارید