گروه: اخبار
تاریخ: ۱۱:۰۷ :: ۱۳۹۶/۱۰/۱۳
سال ۲۰۱۷ سال قتل روزنامه ها در بحرین

الرایه (قطر)

سال ۲۰۱۷ سال سرکوبی کامل روزنامه ها و رسانه ها و آزادی بیان در بحرین بوده است . حکومت بحرین روزنامه « الوسط » که تنها روزنامه مستقل در این کشور بود را تعطیل کرد و بیش از ۱۵۰ نفر از کارمندان آن اخراج و بیکار شدند . روزنامه هایی که هم اکنون وجود دارد در فلک حکومت می چرخد و رویدادها و اوضاع و تنش های بوجود آمده در کشور را پوشش نمی دهد و دستورات و اخبار سیاسیش از سوی حکومت دریافت و به چاپ می رساند و هیچگونه اعتباری ندارد . مقامات امنیتی این کشور بسیاری از خبرنگاران و نویسندگان و فعالان سیاسی را بازداشت و در زندان ها در معرض شکنجه قرار داده است و آنها را به قتل و تجاوز جنسی تهدید می کنند به طور مثال این مقامات امنیتی ابراهیم سرحان وکیل بحرینی را به دلیل اظهاراتش با شبکه المیادین و یـوسف الـجمری فـعال در فـضای مـجازی را بـازداشت کرده اند و گفته می شود با بدترین روش ها مورد شکنجه قرار گرفته اند.

پاسخی بگذارید