جهان در سال ۲۰۱۸

محمد کمال

روزنامه المصری الیوم

پیش بینی روند تحولات جهان در سال ۲۰۱۸ و تاکید بر استمرار وضعیت چند قطبی و تقویت نقش جهانی چین و روسیه و هند و استمرار رویکرد یکجانبه و انزواطلبی دولت ترامپ با شعار «اول آمریکا» در ایالات متحده و تقویت جایگاه بین المللی چین به خصوص در قاره آسیا و افزایش اهمیت طرح «یک کمربند – یک راه» مسائلی است که به هیچ عنوان نمی توان بی توجه از کنار آن گذشت.

در ارتباط با خاورمیانه  اهتمام آمریکا منحصر به دو مساله ایران و مبارزه با تروریسم خواهد شد، هرچند دومی اهمیت ثانوی خواهد داشت. روشن نیست که دولت آمریکا ابتکاری برای صلح عربی اسرائیلی در سال جدید علیرغم تعهد قبلی اعلام نماید و پیش بینی می شود در صورت اعلام چنین ابتکاری طرف، های منطقه ای با آن مخالفت کنند. نفوذ روسیه در سوریه با تسلیم شدن ایالات متحده در مقابل رهبری روسیه در این پرونده تقویت خواهد شد و تلاش ترکیه برای ورود به جهان عرب از دروازه قطر و سودان ادامه می یابد. بطور خلاصه تاثیر قدرت های منطقه ای بر مسائل منطقه بیشتر از تاثیر کشورهای بزرگ خارج از منطقه خواهد بود و این امر یکی از ویژگی ها و مولفه های خاورمیانه است که از سال ها قبل آغاز شده و در سال جدید نیز تداوم خواهد یافت.

پاسخی بگذارید