طرح ترامپ برای به آشوب کشاندن اروپا

امیر علی ابوالفتح

بازنشر سه توئیت ضد اسلامی توسط رئیس جمهوری آمریکا ، توفانی از خشم را در سراسر جهان به راه انداخته است . از رقبای سیاسی در داخل آمریکا تا رهبران دیگر کشورهای جهان ، اقدام دونالد ترامپ را در بازنشر سه ویدئوی ضد اسلامی محکوم کردند . ترامپ ویدئوهای ضد اسلامی منتشر شده درحساب کاربری توئیتر “جایدا فرانسن” نایب رئیس یک گروه راست گرای افراطی در بریتانیا موسوم به “اول بریتانیا” را بازنشر کرد. البته ضدیت ترامپ با مسلمانان موضوع جدیدی نیست . وی در سال ۲۰۱۵ ، پیش از ورود به رقابت های انتخاباتی مدعی شد که اسلام از آمریکا متنفر است . وی سپس در جریان رقابت های انتخاباتی وعده داد در صورت راه یابی به کاخ سفید از ورود مسلمانان به آمریکا جلوگیری خواهد کرد .

ترامپ همچنین در نطق آغازین ریاست جمهوری آمریکا در اقدامی سنت شکنانه و بی سابقه از عبارت ” اسلام گرایان تروریست ” یاد کرد و یک هفته بعد از نشستن بر صندلی ریاست جمهوری آمریکا فرمان ممنوعیت سفر اتباع هفت کشور مسلمان به آمریکا را صادر کرد . با این حال ، هیچ کدام از این اظهارات و اقدامات به اندازه بازنشر سه ویدئوی اسلام ستیزانه از یک فرد نژادپرست و افراطی بریتانیایی ، میزان هم سویی و همراهی رئیس جمهوری کنونی آمریکا را با جریان های نژادپرست و ضد اسلامی به نمایش نگذاشته است . این اقدام تا جایی نگران کننده بوده است که ترزا می ، نخست وزیر بریتانیا ، کشوری که روابط ویژه استراتژیک با آمریکا دارد ، از اقدام ترامپ به شدت انتقاد کرده است .

متعاقبا نیز ترامپ در لحنی غیر معمول در مناسبات لندن و واشنگتن ، به نخست وزیر بریتانیا توصیه کرده است به جای ایراد گرفتن از رئیس جمهوری آمریکا به وظیفه خود در مبارزه با تروریست ها عمل کند . در “روابط ویژه استراتژیک ” میان آمریکا و بریتانیا کمتر زمانی سابقه داشته است که سران دو کشور علنا از یکدیگر انتقاد کنند ، آن هم نه بر سر موضوعات حساس تجاری یا نظامی، بلکه انتشار چند ویدئو . اقدام دونالد ترامپ ، رئیس جمهوری آمریکا در بازنشر چند ویدئوی اسلام هراسانه ، خشم مقامات دولتی و سیاسی از هر طیف و جناح و حزبی را برانگیخته تا جایی که یک بار دیگر بحث لغو سفر ترامپ به بریتانیا مطرح شده است . از دید افکار عمومی، بریتانیایی ها و مقامات این کشور ، اقدام ترامپ به بازنشر ویدئوهای منتشر شده در صفحه شخصی “جایدا فرانسن” معاون گروه افراطی ” اول بریتانیا ” بیش از این که حرکتی ضد اسلامی باشد ، با هدف بر هم زدن ثبات و امنیت اجتماعی بریتانیا و رواج دادن گرایش های افراط گرایانه و خشن در این کشور است .

وزارت کشور بریتانیا ، گروه ” اول بریتانیا ” را تشکلی نفرت پراکن و خشونت ورز معرفی کرده است . با این حال ، برآوردهای رسمی در بریتانیا حکایت از آن دارد که گرایش به گروه ” اول بریتانیا ” در این کشور چندان نگران کننده نیست . اما بازنشر ویدئوهای فرانسن از سوی رئیس جمهوری آمریکا که بیش از ۴۴ میلیون دنبال کننده در توئیتر دارد ، عملی با هدف جهانی کردن نظریات این گروه افراطی است . ضمن این که درباره هر سه ویدئوی بازنشر شده از سوی ترامپ مشخص شده که اتهام خشونت ورزی مسلمانان صحت نداشته است . به عنوان مثال ، صحنه پرت کردن یک جوان از بلندی ساختمان که فرانسن آن را به گروه های افراطی عراق نسبت داده بود ، مربوط به قیام در مصر بوده است یا فردی که به ظاهر مسلمان است و مجسمه مریم مقدس را به زمین می زند، از اعضای داعش و در سوریه بوده است یا در ویدئویی که به مخاطب القا شده  است یک مهاجر معلول هلندی را هدف ضرب و شتم قرار می دهد، ضارب، مسلمان نبوده و هلندی بوده است.

شواهد متعددی وجود دارد که نشان می دهد ترامپ به عمد در تلاش است جریان های افراطی و نژادپرست را در داخل و خارج از آمریکا احیا و آنان را تقویت کند . برای رئیس جمهوری کنونی آمریکا نیز تفاوت چندانی ندارد که از نژادپرستان آمریکایی ضد سیاه در جریان درگیری های نژادی در شهر شارلوتزویل ایالت ویرجینیا حمایت کند یا از گروه های نژادپرست ضد اسلامی بریتانیایی پشتیبانی کند. برای دونالد ترامپ هر فرد ، گروه یا جمعیتی که هویت آمریکایی امتداد یافته از نژاد انگلوساکسونی پروتستان مذهب نداشته باشد ، غیر خودی تلقی می شود و باید از بین برود .هم اکنون این نگرانی در کشورهای اروپایی از جمله بریتانیا شدت گرفته است که ترامپ با انگشت گذاشتن بر منازعات نژادی و مذهبی و تحریک گروه های افراطی ، در نهایت اروپا را به آشوب بکشد .

این قاره به دلیل مشکلات عدیده اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی مستعد بروز نا آرامی ها و تنش های اجتماعی است . حملات مداوم رئیس جمهوری آمریکا به مسلمانان از یک سو می تواند موجب اقدامات تلافی جویانه در اروپا شود و از سوی دیگر چراغ سبزی باشد از سوی کاخ سفید که گروه های افراطی همچون ” اول بریتانیا ” به حملات بیگانه ستیزانه خود شدت بخشند .شعله های این آتش در آمریکا با حوادث شارلوتزویل ایالت ویرجینیا با قتل یک فعال ضد نژادپرستی توسط گروه های دست راستی افراطی روشن شده است .

اکنون این نگرانی در نزدیک ترین متحد سیاسی – نظامی واشنگتن نیز پدیدار شده است که آتش افروخته ترامپ در آن سوی اقیانوس اطلس به این سو نیز سرایت کند و جامعه ملتهب بریتانیا از دوران انتقال برگزیت را به آشوب بکشد . به همین دلیل نیز از نخست وزیر بریتانیا تا سران احزاب و شخصیت های کلیسا هر یک با تندترین ادبیات ممکن ، دونالد ترامپ را محکوم کردند . با این حال به نظر نمی رسد رئیس جمهوری آمریکا حتی به سبب وجود ” روابط ویژه استراتژیک ” با بریتانیا قصد داشته باشد از رویکرد نژادپرستانه ، بیگانه ستیزانه و اسلام هراسانه خود دست بردارد .  اشاعه این تفکر سرآغاز جنگ های نژادی، مذهبی و تمدنی در آینده خواهد بود مگر این که جهانیان یک صدا رفتارهای نفرت پراکنانه دونالد ترامپ و جریان ملی گرایان نژادپرست حامی وی را محکوم کنند .

خراسان

پاسخی بگذارید