گروه: اخبار
تاریخ: ۱۱:۰۶ :: ۱۳۹۶/۰۸/۱۹
اهم سخنان خانم موگرینی در کنفرانس بین المللی امنیت و توسعه پایدار در آسیای مرکزی

– cis به عنوان مرکز ارتباط بین اروپا و آسیای دور محسوب میشود
– راه ابریشم نه تنها یادگاری مربوط به گذشته است بلکه امروزه به عنوان یک زیر ساخت برای توسعه کشورهای در مسیر آن است.
– همکاریهای بین cis و اتحادیه اروپا اکنون بیش از پیش تقویت گشته است.
– وجود بیش از ۷۰ ملیون جمعیت در cis  و علاقه شرکتهای اروپایی جهت همکاری و مشارکت با کشورهای آسیای میانه فرصت مناسبی برای همکاری بین دو طرف است.
– لزوم همکاریها در بخش امنیت برای مقابله با افراط گرایی و تروریسم به خوبی احساس می شود.
– لزوم جلوگیری از مهاجرت مسئله ای است که باید اکیدا مورد توجه قرار گیرد.

پاسخی بگذارید