تاریخ: ۱۱:۰۵ :: ۱۳۹۶/۰۶/۲۴
همه پرسی کردستان

روزنامه الاهرام

سرمقاله

  بین اکثریت ناظران و کارشناسان بین المللی اجماع وجود دارد که همه پرسی ۲۵ سبتامبر کنونی برای استقلال منطقه کردستان عراق از وطن مادر، وبالی برای دوش همه عراقی ها از جمله خود کردها خواهد شد.

اکثریت کشورهای جهان و سازمان ملل این همه پرسی را خطری بزرگ برای آینده دولت عراق می دانند که از بی ثباتی و پیامدهای جنگ کثیف علیه داعش رنج می برد. بسیاری نگرانند که این همه پرسی به انشقاق و تقسیم های متعدد و فروپاشی عراق بیانجامد که هیچ یک از عراقی ها از هر طائفه و دینی از خطرات آن در امان نخواهد بود.

کشورهای همسایه عراق به خصوص ایران و ترکیه با داشتن اقلیت های کرد ساکت نخواهد ماند. تقسیم عراق می تواند منجر به جنگ داخلی با قربانیان از همه طرفها شود و این جنگها به کشورهای همسایه عراق و در نهایت بی ثباتی و تجزیه و فروپاشی منطقه عربی و کل خاورمیانه منتهی خواهد شد. تعداد اکراد عراقی بیش از پنج میلیون نفر است که در سه منطقه خاص یعنی سلیمانیه و اربیل و دهوک با منابع نفتی گسترده ساکنند.

درست است که اکراد نقش زیادی در طرد داعش از شمال عراق داشتند، ولی جدایی آنها مورد قبول بقیه مناطق در وسط و جنوب عراق نیست و خود کردها نیز در مناطق خود اختلافات و درگیری های زیادی دارند و برخی کردها را به تبعیض علیه اعراب در این مناطق متهم می کنند، مساله ای که اعراب عراق نسبت بدان ساکت نخواهند نشست. با کلماتی صریح می توان گفت جدایی شمال عراق حتی اگر کردها به جز این تصور کنند، به نفع هیچ کس نیست و درهای جهنم را به روی همه بدون استثناء باز خواهد کرد.

پاسخی بگذارید