تاریخ: ۹:۵۳ :: ۱۳۹۶/۰۶/۰۳
وحشت از قفل لیبی

سردبیری لوموند فرانسه

تعداد مهاجران لیبیایی که به صورت غیر قانونی به ایتالیا وارد می شوند علیرغم تشدید بحران لیبی به شکل قابل ملاحظه ای کاهش یافته است.طبق آماری که در ماه ژوئیه منتشر شده، تعداد مهاجران غیرقانونی ۵۷ درصد نسبت به ماه ژوئن کاهش یافته است. این آمار در طول سه سال سابق که موج مهاجرتی از تابستان ۲۰۱۴ آغاز شده بی سابقه است و به همان میزانی رسیده  که در تابستان ۲۰۱۴ ثبت شده بود.
این خبر در ظاهر خوب است. علاوه بر توقف موج مهاجرتی از ترکیه به یونان به دلیل انعقاد توافق میان ترکیه واتحادیه اروپا این آمار این تصور را ایجاد می کند که منحنی ورود مهاجران از چهار جاده اصلی یعنی ترکیه ـ یونان ، لیبی ـ ایتالیا، مغرب ـ اسپانیا و جزایر بالکان برعکس شده است.

اما پشت این آمار که موقتی هستند تحولاتی عمیق تر و غالبا نگران کننده تر پنهان شده اند.
بر اساس گزارش های “فردریک بوبن” خبرنگار لوموند از وضعیت مهاجران در لیبی  دلیل کاهش ورود مهاجران غیر قانونی به اروپا درگیری هایی است که در منطقه “سابراتا” رخ داده ؛  منطقه ساحلی که توسط مهاجران مورد استفاده قرار می گیرد. این درگیری ها روند ورود مهاجران را با اختلال مواجه کرده است.همچنین تعداد مرزبانان لیبیایی افزایش پیدا کرده و این موضوع باعث شده در مسیر ورود مهاجران مانع ایجاد شود.
لیبی نیز مانند ترکیه کشور انتقال مهاجرین است و کاهش تعداد مهاجران غیر قانونی به معنای صرفنظر کردن کاندیداهای مهاجرت غیر قانونی نیست بلکه به خاطر گرفتار شدن آنها در شرایطی غیرانسانی است.
در حالی که جاده ترکیه ـ یونان برای افرادی که از جنگ های افغانستان ،عراق و سوریه فرار می کردند در اولویت قرار داشت بعد از سقوط قذّافی و هرج و مرج حاکم در لیبی، جاده  لیبی ـ ایتالیا مسیر جدید مهاجرتی شده است. موج مهاجرتی آفریقای شرقی با موج مهاجرتی آفریقای مرکزی و غربی جایگزین شده است. اکنون از هر شش مهاجر یک نفر نیجری است. مدل اقتصادی  مهاجرت غیر قانونی  تغییر یافته و مسیرهای قاچاقچیان متنوع شده که این تنوع نه تنها تعرّض و سواستفاده قاچاقچیان از مهاجران غیر قانونی را افزایش داده بلکه مقابله با آنها را دشوارتر کرده است.
اتحادیه اروپا به درستی تلاش هایش را بر لیبی متمرکز کرده و در صدد استفاده از مدل قرارداد با ترکیه برای ممانعت از ورود  مهاجران غیر قانونی است اما چگونه می توان موج مهاجرت غیر قانونی را با دولتی ورشکسته در لیبی کاهش داد جایی که مهاجران به بردگی کشیده می شوند و در مقیاسی وسیع، خشونت های جنسی بر آنها تحمیل می شود. چگونه می توان با این موج مهاجرتی مقابله کرد وقتی که شبه نظامیان همدست قاچاقچیان هستند؟
باید با لیبی کار کرد اما با چشمانی باز و نظارت دقیق  بر چگونگی مصرف کمک های ارائه شده به این کشور.

پاسخی بگذارید