گروه: اخبار / سیاسی
تاریخ: ۹:۱۶ :: ۱۳۹۶/۰۵/۳۰
اشپیگل آلمان: فضاحت و رسوایی غیر قابل گذشت رئیس جمهور آمریکا

اشپیگل: فضاحت و رسوایی غیر قابل چشم پوشی یک رئیس جمهور آمریکا
قبل از این هرگز رئیس جمهوری در آمریکا نبوده که خشونت و نژادپرستی نئونازی ها را کم اهمیت قلمداد کرده باشد.
اما از نظر خیلی از جمهوری خواهان دونالد ترامپ اکنون در این رابطه پا را از حد فراتر گذاشته و بیش از هر زمان دیگری چه در جهان و چه در حزب خود منزوی شده است.

پاسخی بگذارید