گروه: کاریکاتور
تاریخ: ۹:۴۶ :: ۱۳۹۶/۰۵/۲۲
ترامپ باغبان نهال نازیسم در آمریکا

photo_2017-08-13_02-15-27

اثر کالوس لتوف کاریکاتوریست برزیلی

چاپ نوشتار