گروه: کاریکاتور
تاریخ: ۹:۴۶ :: ۱۳۹۶/۰۵/۲۲
ترامپ باغبان نهال نازیسم در آمریکا

 

اثر کالوس لتوف کاریکاتوریست برزیلی

پاسخی بگذارید